Strona główna NIL

   


Pomoc - polecenia zarządzające serwisem

W module Administrator systemu znajduje się grupa poleceń Zarządzanie serwisem, zawierająca techniczne polecenia administratora.

 

Polecenie Aktualizacja spisów treści należy uruchomić zawsze w przypadku zmiany struktury serwisu, tzn. po dodaniu nowych stron do serwisu, usunięciu stron serwisu lub przeniesieniu stron w inne miejsce.
Polecenie Aktualizacja stanu uprawnień należy uruchomić zawsze w przypadku zmiany struktury serwisu (podobnie jak poprzednie polecenie) a także w sytuacji, gdy dla niektórych stron zostały zmienione wymagane uprawnienia dostępu użytkowników do tych stron.
Polecenia Opis stylów oraz Opis tagów wyświetlają strony informacyjne zawierające informacje na temat wykorzystywanych stylów tekstu oraz zalecanych zasad składni XML na stronach serwisu.


Wszystkie wymienione wyżej polecenia są wykorzystywane przez informatyków LTC podczas tworzenia serwisu. Mogą one także być wykorzystywane przez administratorów serwisu posiadających wiedzę informatyczną, którzy zdecydowali się na dokonanie zmian w plikach źródłowych serwisu.


Wykorzystanie ostatniego polecenia tej grupy - Parametry serwisu - nie wymaga wiedzy informatycznej. Umożliwia ono łatwą zmianę wyglądu i zasad działania serwisu w zakresie przewidzianym przez jego twórców.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020