Strona główna NIL

   


Pomoc - edycja stron w formacie XML

Wszystkie strony znajdujące się na serwerze są zbudowane w oparciu o format XML. Użyte przez nas kodowanie polskich znaków to ISO-8859-2. Do edycji plików zalecamy edytor Infox Free 1.0 znajdujący się na stronie z narzędziami. Poniżej ukazana została standardowa struktura pliku XML używana w naszym serwisie internetowym:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2">
<portalpage>
<class>/sciezka/do/pliku/wzor</class>
<classname>Nazwa dokumentu</classname>
<title>Tytuł dokumentu</title>
<keywords>słowa, kluczowe</keywords>
<description>opis</description>
<position>pozycja</position>
<text type="cdata"><![CDATA[
<f:textHeader search="true" historia="true"/>

Treść dokumentu

<f:hr/>
<f:mprac1 type="imie">//klasyfikacja/personelu</f:mprac1>
<f:mkom1>//klasyfikacja/komunikatów</f:mkom1>
<f:publicDir header="true">katalog/z/dokumentami</f:publicDir>
]]></text>
</portalpage>

W przypadku tworzenia nowego dokumentu struktura pliku powinna być zachowana. Poniżej zamieszczamy opis poszczególnych tagów używanych w plikach XML, które należy zmodyfikować, badź w razie potrzeby umieścić w przypadku tworzenia nowego dokumentu:

<class>
/sciezka/do/pliku/wzor</class>

Tutaj umieszczamy pełną scieżkę do katalogu gdzie znajdzie się utworzony plik. Dla przykładu jeżeli pełen adres do naszego pliku wygląda nastepująco:
www.adres.finn.pl/xml/gazeta/numery
opisywany tag powinien przyjąć następującą formę: <class>/gazeta/numery</class>

<classname>Tytuł</classname>

Skrócony tytuł dokumentu - tekst ten ukazuje sie na menu umiejscowionym po prawej stronie strony każdego dokumentu w serwisie.

<title>Tytuł</title>

Tytuł dokumentu - tytuł roszerzony pojawiający sie w nagłówku dokumentu oraz w menu podstron

<keywords>słowa, klucze<keywords>

Tag, w którym umieszczamy kluczowe słowa. W menu "Szukaj" można wyszukiwać dokumenty według podanych słów kluczowych

<description>opis</description>

Tag w którym umieszczamy rozszerzoną informację o zawartości strony - po najechaniu myszką na link do danej strony zawartość tagu pojawia się w postaci "dymku"

<position>pozycja</position>

W miejsce "pozycja" wpisujemy numer określający pozycję dokumentu wyświetlanego na menu znajdującym się po prawej stronie okna i w menu podstron w treści dokumentu.

Pomiędzy liniami:
<text type="cdata"><![CDATA[
<f:textHeader search="true" historia="true"/>

i:
]]></text>
</portalpage>

możemy wstawić dowolną treść. Formatowanie tekstu można przeprowadzić za pomocą znaczników HTML oraz niżej wymienionych tagów:

<f:hr/>

Tag wstawiający separator tekstu w postaci poziomej linii

<f:mprac1 type="imie"
style="lista" visible="true">
//klasyfikacja/personelu
</f:mprac1>

Tag wstawiający do dokumentu tabelkę z osobami z tabeli pracowników(personelu), które zostały przydzielone do klasyfikacji //klasyfikacja/personelu.
Opis parametrów:

  • brak "style" - lista osób z funkcjami nad nazwiskiem (z nazwy)
  • style="lista" - lista osób jedna pod drugą
  • style="lista2" - lista osób jedna pod drugą w dwóch kolumnach
  • style="lista3" - lista osób z funkcjami po lewej stronie
  • style="lista4" - lista osób z funkcjami nad nazwiskiem (z opisu)
  • style="tabela" - wyświetla dane o osobach w postaci tabeli
  • type="imie" - imię przed nazwiskiem
  • type="nazwisko" - nazwisko przed imieniem (domyślnie)
  • klasKod="2" - numer klasyfikacji
  • visible="false" - powoduje, że nic nie jest wyświetlane.

<f:mkom1 header="false"
style="text">
//klasyfikacja/komunikatow
</f:mkom1>

Tag wstawiający do dokumentu treśc komunikatów, które zostały przydzielone do klasyfikacji //klasyfikacja/komunikatow. Parametr "header" w zależności od wartości "true" lub "false" pokazuje lub nie nagłówek "Komunikaty". W zależności od wartości parametr style pokazuje tekst komunikatu wraz z datą oraz osobą wprowadzającą (domyślnie), jako zwykły text (style="text") bądź jako komunikat w stylu strony głównej (style="main").

<f:publicDir header="true">
katalog/z/dokumentami
</f:publicDir>

Tag wstawiający na stronę listę dokumentów możliwych do obejrzenia lub pobrania , które zostały ulokowane w katalogu //katalog/z/dokumentami. Parametr "header" w zależności od wartości "true" lub "false" pokazuje lub nie nagłówek "Dokumenty"

<f:link classId="classId" name="title" style="2"/>
<f:link classId="classId">
Skok do pliku</f:link>

Tag ten tworzy link do strony xml, gdzie classId oznacza zawartość tagu <class> w pliku do którego tworzymy link. Tekst linku jest pobierany z <classname> (domyślnie), z <title> jeżeli jest ustawiony paramentr name="title", bądź jest wymuszany jeżeli jest tekst "Skok do pliku". Parametr style pozwala określić sposób wyświetlania menu: style="2" powoduje wyświetlenie linku w taki sam sposób jak na menu znajdującym się po lewej stronie każdej strony w serwisie. Jest też możliwość wykonywania skoków do okreslonego miejsca na stronie (#kotwica) za pomocą parametru docLink="kotwica". Tag ten zastępuje html-owy znacznik <a href>

<f:img align="center" pic="/sciezka/male_zdjecie" bigpic="/sciezka/duze_zdjecie"/>

Tag wstawiający zdjęcie na stronie ze ścieżki /sciezka/male_zdjecie. W przypadku obecności parametru "bigpic" wyświetlane zdjęcie staje się linkiem po kilknięciu którego jest wyświetlane zdjęcie ze ścieżki /sciezka/duze_zdjecie. Parametr "align" w zależności od wartości umieszcza zdjęcie po lewej stronie ("left"), po prawej stronie ("right"), bądź na środku strony ("center"). Tag ten zastępuje html-owy znacznik <img>


Umieszczenie dokumentu na serwerze odbywa się poprzez moduł Dokumenty w menu Administratora. W drzewie dokumentów znajduje się katalog XML, gdzie znajdują się wszystkie pliki xml-owe. Pliki są umieszczone zgodnie ze sposobem adresowania stron internetowych. Dla przykładu strona: http://t.www.nil.finn.pl/xml/nil/gazeta/komunikaty bedzie miała swoje źródło w pliku komunikaty.xml który z kolei znajduje się w katalogu XML/nil/gazeta

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020