Strona główna NIL

   


Pomoc - edycja danych nt. praktyk prywatnych

Edycja danych gabinetów lekarskich możliwa jest jedynie w tych serwisach OIL, które przechowują i publikują dane na temat prowadzonych na swoim obszarze indywidualnych praktyk lekarskich (polecenie Praktyki lekarskie znajdujące się w grupie poleceń Rejestr Lekarzy, w menu w prawej górnej części ekranu).
Obecnie dane te publikują tylko niektóre Izby Lekarskie (np. Częstochowska Izba Lekarska). Trwają starania, aby bazy danych nt. praktyk lekarskich były publikowane w serwisach wszystkich Izb.


Lekarze prowadzący praktykę na terenie OIL mogą wprowadzać do publikowanej w Internecie bazy danych takie informacje związane ze swoim gabinetem jak: dni i godziny przyjęć, opis wyposażenia gabinetu, zakres świadczonych usług a nawet ilustracje i zdjęcia.
Można to wykonać za pośrednictwem wbudowanych funkcji serwisu www - pracując na dowolnym komputerze posiadającym dostęp do Internetu (np. w domu lub prywatnym gabinecie).


Aby lekarz mógł zmieniać informacje na temat swojego gabinetu lekarskiego pamiętane w bazie danych praktyk prywatnych i publikowane w serwisie internetowym, powinien zwrócić się do administratora systemu o przyznanie odpowiednich uprawnień dostępu.


Aby wprowadzić nowe dane na temat gabinetu lekarskiego, należy wybrać link Opcja dla lekarzy znajdujący się na stronie zawierającej szczegółowe dane gabinetu.
Pojawi się strona zawierająca pola edycyjne umożliwiające wprowadzenie danych.

 

Należy wpisać do poszczególnych pól odpowiednie dane. Nie ma konieczności wypełniania wszystkich pól - w przypadku braku np. adresu e-mail odpowiadające mu pole należy pozostawić niewypełnione.


Serwis umożliwia także wprowadzenie do internetowej bazy danych Praktyk Prywatnych zdjęć, rysunków lub ilustracji.

 

Na stronie znajduje się kilka pól przeznaczonych na rysunki lub zdjęcia. W celu umieszczenia w wybranym polu ilustracji należy wybrać odpowiedni przycisk Przeglądaj, a następnie wyszukać na dysku lokalnego komputera plik źródłowy rysunku.


Można wprowadzić rysunki do wszystkich lub niektórych przeznaczonych do tego pól, można także zrezygnować całkowicie z tej możliwości - wprowadzić do internetowej bazy danych jedynie uaktualnione informacje tekstowe.
Po zakończeniu wypełniania pól edycyjnych należy wcisnąć przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj umożliwia przerwanie edycji bez zapisu wprowadzonych zmian.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020