Strona główna NIL

   


Pomoc - zmiana zawartości stron serwisu

Istniejące w serwisie funkcje narzędziowe umożliwiają zmianę zawartości wybranych stron serwisu przez tych lekarzy Izby, którzy posiadają do nich odpowiednie uprawnienia dostępu. Jest to możliwe za pośrednictwem dowolnego komputera posiadającego dostęp do Internetu.

Aby lekarz lub pracownik Izby mógł zmieniać zawartość stron serwisu, powinien zarejestrować się w systemie za pomocą polecenia Rejestracja - nowy użytkownik (zarejestrowany użytkownik posiada nazwę oraz hasło dostępu), a następnie zwrócić się do administratora serwisu o przydzielenie odpowiednich praw dostępu.


Przed przystąpieniem do edycji zawartości strony należy "zalogować się" w serwisie. W tym celu należy wywołać polecenie Logowanie, znajdujące się w grupie poleceń Mój serwis w menu wyświetlanym w prawej górnej części ekranu.


Wybierz strony:

» Pomoc - edycja komunikatów i ogłoszeń
» Pomoc - edycja danych personelu
» Pomoc - edycja uchwał
» Pomoc - edycja stron w formacie XML
» Pomoc - edycja danych nt. praktyk prywatnych

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020