Strona główna NIL

   


Pomoc - moduł Administrator systemu

Wszystkie polecenia związane z administrowaniem serwisem internetowym zgromadzone są w module Administrator systemu.

Przed uruchomieniem modułu administratora konieczne jest, by użytkownik zalogował się w systemie za pomocą własnego kodu i hasła dostępu. Moduł ten dostępny jest tylko dla tych użytkowników serwisu, którzy posiadają prawo dostępu do przynajmniej jednego polecenia modułu.
Moduł uruchamiany jest za pomocą polecenia Administrator znajdującego się w grupie poleceń Mój serwis, w menu wyświetlanym w prawej górnej części ekranu.


Na stronach Administratora systemu znajduje się dodatkowe menu, zawierające wszystkie polecenia związane z administrowaniem serwisem.

 

Polecenia związane z parametryzowaniem serwisu, tworzeniem nowych stron, kontrolą ich poprawności oraz dodawaniem ich do serwisu znajdują się w menu w grupie poleceń Zarządzanie serwisem.
Grupa poleceń Użytkownicy zawiera wszystkie polecenia związane z przydziałem praw dostępu do stron i funkcji serwisu jego poszczególnym użytkownikom.
Aktualizacja treści to grupa poleceń związanych z aktualizacją informacji i komunikatów publikowanych na stronach serwisu.
Grupa poleceń Dokumenty umożliwia przeglądanie i edycję dokumentów sekretariatu przechowywanych w przeznaczonym do tego katalogu serwera.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020