Strona główna NIL

   


Pomoc - instrukcja obsługi

Linki - odsyłacze 
Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących zazwyczaj pokrewne zagadnienia. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy.

 

Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty. Jeżeli podczas przesuwania myszy znak kursora stanie się taki jak przedstawiony na sąsiednim rysunku, to wskazywany element jest odsyłaczem do strony internetowej.


Menu górne

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się pasek menu górnego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu lub funkcji narzędziowej serwisu. Jest to tzw. menu rozwijane.
Należy wskazać za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku, np. Mój serwis (wskazywany napis jest wyświetlany w kolorze czerwonym).

Pod wskazywanym na pasku menu napisem pojawi się lista związanych z nim pozycji - nazw stron internetowych lub funkcji narzędziowych serwisu.

  

Należy przesunąć mysz tak, aby wskazać odpowiednią nazwę. Aktualnie wskazywana nazwa jest wyświetlana w kolorze czerwonym (na rysunku: Rejestracja - nowy użytkownik).

W celu otworzenia wskazywanej strony (uruchomienia wskazywanej funkcji) należy nacisnąć lewy przycisk myszy.


Menu boczne

Z lewej części strony wyświetlane jest menu boczne serwisu.

  

W menu przedstawionym na rysunku, tytuł strony Osoby jest obwiedziony ramką - oznacza to, że strona ta jest aktualnie wyświetlana w serwisie.

W menu bocznym znajdują się także tytuły wszystkich stron należących do tego samego działu co strona aktualna (w przykładzie na rysunku to dział: Władze, struktura), oraz tytuły stron podrzędnych w stosunku do strony aktualnej. Tytuły stron podrzędnych są wyświetlane z marginesem, co oznacza, że są to strony bardziej zagłębione w strukturze serwisu.

Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł strony za pomocą myszy (wskazywany tytuł jest wyświetlany w kolorze czerwonym), a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.

Aby wyświetlić stronę główną działu, należy wybrać link Władze, struktura znajdujący się na górze obszaru menu, lub wybrać strzałkę wskazującą w górę (przejście na wyższy poziom menu).

Znajdująca się w prawym górnym rogu obszaru menu strzałka umożliwia przejście do następnej w kolejności strony serwisu. W przykładzie na rysunku jest to strona Podstawy prawne działania.
Analogicznie wybranie strzałki powoduje wyświetlenie poprzedniej strony serwisu (w przykładzie na rysunku - Biuro Izby).

Kliknięcie napisu Strona główna NIL powoduje powrót do pierwszej - głównej strony serwisu.


Wybierz strony:

» Pomoc - logowanie
» Pomoc - moduł Administrator systemu
» Pomoc - dokumenty sekretariatu
» Pomoc - zmiana zawartości stron serwisu
» Pomoc - uprawnienia użytkowników
» Pomoc - polecenia zarządzające serwisem

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020