Strona główna NIL

   


Konfiguracja programu Outlook Express (wersja skrócona)

1. Kliknąć ikonę "Outlook Express", znajdującą się na pulpicie, w pasku szybkiego uruchamiania lub też poprzez sprzcisk "Start".

2. Pojawi się okno programu Outlook Express. Należy wybrać z menu polecenie "Narzędzia", a następnie "Konta".

3. Pojawi się okno "Konta internetowe".
Wybieramy zakładkę "Poczta". Nastepnie klikamy przycisk "Dodaj" i wybieramy "Poczta".

4. Zostanie w ten sposób wywołany Kreator połączeń internetowych.
Pierwsze okno Kreatora to "Imię i nazwisko". W polu "Nazwa wyświetlana:" należy zatem podać imie i nazwisko i kliknąć przycisk "Dalej".

5. Pojawi się okno "Internetowy adres e-mail".
W polu Adres e-mail: należy wpisać swój ares e-mail i kliknąć przycisk "Dalej".

6. Pojawi się okno "Nazwy serwerów e-mail".
Dla pola Moją pocztę przychodzą obsługuje serwer: należy kliknąć strzałkę znajdującą się z prawej strony, a następnie wybrać z menu POP3.
Do pozostałych dwóch pól należy wpisać: poczta.oil.org.pl i kliknąć przycisk "Dalej".

7. Pojawi się okno "Logowanie poczty internetowej".
Nazwa konta: jest to ta cześć adresu e-mail, która znajduje się przed znakiem @, dla przykładowego konta jnowak@oil.org.pl jest to jnowak. Wartość ta powinna uzupełnic się automatycznie na podstawie wcześniej podanego adresu e-mail.
Jeżeli nie chcemy każdorazowo podować hasła przy odbieraniu poczty możemy je zapamiętać w programie. Należy kliknąć w "kwadracik" przy Zapamiętaj hasło oraz wpisać hasło w pole Hasło:. Zamiast hasła pojawią się gwiazdki w celu uniemożliwienia odczytania hasła przez osoby niepożadane.
Po wykonaniu powyższych czynności klikamy przycisk "Dalej".

8. Pojawi się okno "Gratulacje".
świadczące o wprowadzenu wszystkich wymaganych informacji.
klikamy przycisk "Zakończ".

9. Pojawi się okno "Konta internetowe".
Wybieramy zakładkę "Poczta", klikamy na nazwę konta (w tym przypadku: poczta.oil.org.pl) - zostanie ona podświetlona i wciskamy przycisk "Właściwości".

10. Pojawi się okno "Właściwości".
W zakładce "Ogólne" możemy zmienić przyjazną nazwę dla serwerów np: "Konto pocztowe z OIL"

11. W zakładce "Serwery" należy zaznaczyc opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania"
oraz kliknąć "Ustawienia".

12. Pojawi się okno "Serwer poczty wychodzącej" ,
w którym zaznaczamy opcję Używaj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej.

13. W zakładce "Zaawansowane" należy zaznaczyc opcje:
Poczta wychodząca (SMTP): 25
"Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL"
Poczta przychodząca POP3: 995
"Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL"
i zatwierdzić przyciskiem "Zastosuj" a następnie "OK".

14. Pojawi sie okno "Konta internetowe", gdzie widoczne będzie nasze konto pod "przyjazną nazwą" ustanowioną wcześniej.
Zamykając to okno powrócimy do MENU głównego progamu "Outlook Express".

15. Z MENU należy wybrać z menu polecenie "Narzędzia", a następnie "Opcje".

16. Pojawi się okno "Opcje", wybieramy zakładkę "Wysyłanie".
Jeżeli wśród adresatów korespondencji znajdują się też tacy, którzy korzystają z innych programów obsługujących pocztę elektroniczną, należy zaznaczyć opcję "Zwykły tekst". W przeciwnym razie korespondencja może być trudna do odczytania. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem "Zastosuj" a następnie "OK".

17. Przy odbieraniu i wysyłanieu poczty, może wystąpić probelm z certyfikatem bezpieczeństwa serwera oraz zapytanie czy "Nadal chcemy używać tego serwera", na które należy odpowiedzieć "Tak".
Serwer posiada stososwny cetyfikat jakkolwiek nie został on jeszcze zweryfikowany przez organizację certyfikującą, stad też bierze się to ostrzeżenie.

Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do wysyłania i odbierania korespondencji.


Korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą Outlook Express.


Otrzymane listy znajdują się w folderze "Skrzynka odbiorcza". Po otworzeniu tego folderu z prawej strony pojawią się listy. Na górze będzie wyświetlany spis listów, a na dole treść zaznaczonego listu. Aby odczytać nową korespondencję, należy połączyć się z serwerem klikając ikonę "Wyślij i odbierz wszystkie", znajdującą się na pasku narzędzi.

Aby napisać list, należy kliknąć ikonę "Napisz wiadomość" znajdującą się w górnej lewej części okna. Aby wysłać list, należy połączyć się z serwerem klikając ikonę "Wyślij i odbierz wszystkie", znajdującą się na pasku narzędzi.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020