Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zgodnie z art. 21 ustawy o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska. Mandat delegata trwa 4 lata.
Wg art. 22 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
  3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

1.Adamek Romuald
2.Adamus-Michalik Anna
3.Adrianowicz Lidia
4.Baranowski Jerzy
5.Barańska Małgorzata
6.Bernaczyk Andrzej
7.Bilski Maciej
8.Bociąga Anna
9.Borkowski Maciej
10.Brewczyńska Ewa
11.Brzezin Zbigniew
12.Chłądzyński Przemysław
13.Chowaniec Anna
14.Cichoń Leszek
15.Cichoń Sławomir
16.Czekaj Dariusz
17.Czerwik Przemysław
18.Franusiak Lech
19.Gajniak Leszek
20.Górniak Romuald
21.Gubała Ireneusz
22.Jabłonka Zbigniew
23.Jakóbczyk Jolanta
24.Jakubowski Piotr
25.Janiak-Mocny Barbara
26.Janik Piotr
27.Kapustecka Anna
28.Kapustecki Janusz
29.Klimas Przemysław
30.Klimza Małgorzata
31.Kołodziejczyk Jadwiga
32.Kołodzińska Urszula
33.Kopeć Dariusz
34.Koper Robert
35.Kopka Wojciech
36.Korzekwa Ewa
37.Kot Aleksander
38.Kozak-Mileszczuk Małgorzata
39.Krawiec Marek
40.Kubat Andrzej
41.Kuchciak-Hampel Teresa
42.Kuźnik Jerzy
43.Lemańska Małgorzata
44.Lewandowski Andrzej
45.Łęcki Krzysztof
46.Maćkowiak Jacek
47.Magnuszewska-Pankiewicz Barbara
48.Makuch Włodzimierz
49.Malec Jerzy
50.Malicki Mariusz
51.Małanij Dorota
52.Mikołajczyk Marek
53.Mizerski Jacek
54.Morawiec Anita
55.Motyl Wojciech
56.Mroczek Jan
57.Muskalski Krzysztof
58.Muskała Piotr
59.Noszkowska Elżbieta
60.Nowiński Sławomir
61.Ochmański Paweł
62.Ogrodniczak Irena
63.Olejnik Ryszard
64.Paluch Marek
65.Pańczyk Antoni
66.Pawłowski Stefan
67.Pełka-Grzesik Małgorzata
68.Picheta Wojciech
69.Pogorzelec Bogdan
70.Pojda Jarosław
71.Polczyk Krzysztof
72.Rudziński Lesław
73.Sikora Jerzy
74.Sikora Marian
75.Skrzydeł Barbara
76.Służalec Wojciech
77.Smaczny Jerzy
78.Sobczyk Sławomir
79.Sobkiewicz Danuta
80.Sornat-Jabłońska Elżbieta
81.Strózik Agnieszka
82.Stryjewski Piotr
83.Strzelczyk Jarosław
84.Szczygłowski Andrzej
85.Szmaciarski Krzysztof
86.Szyller Rafał
87.Świtalski Marek
88.Tkaczyński Przemysław
89.Węgrzecki Andrzej
90.Wieczorek Wojciech
91.Wilkowski Maciej
92.Zalasińska Małgorzata
93.Zalasiński Rafał
94.Zatoński Zbigniew
95.Zieliński Grzegorz
96.Zieliński Wojciech
97.Zybura Jolanta
98.Żelechowska AnnaWybierz strony:

» I Sprawozdawczo - Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Częstochowie
» II Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Częstochowie
» IV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Częstochowie
» VIII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Częstochowie

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020