Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 28 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:
  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
  2. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący OSL
 Janusz Kapustecki


I Wiceprzewodniczący OSL
 Władysław Pietreniuk


II Wiceprzewodniczący OSL
 Teresa Kuchciak-Hampel


Członkowie OSL
1.Maciej Borkowski
2.Ireneusz Gubała
3.Zofia Jastrzębska
4.Dorota Kaim-Hagar
5.Robert Koper
6.Elżbieta Noszkowska
7.Ryszard Olejnik
8.Piotr Oleksik
9.Lesław Rudziński
10.Małgorzata Zalasińska

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020