Strona główna OIL

   


 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zgodnie z art. 24 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Prezes ORL
 Zbigniew Brzezin


Wiceprezes ORL
 Mariusz Malicki


Wiceprezes ds. lekarzy dentystów ORL
 Urszula Kołodzińska


Sekretarz ORL
 Małgorzata Klimza


Zastępca Sekretarza ORL
 Romuald Górniak


Skarbnik ORL
 Grzegorz Zieliński


Członkowie Prezydium ORL
1.Beata Jakubiec-Bartnik
2.Anna Kapustecka

APELE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ


1APEL DO P.T. LEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PREZYDIUM OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ, CZĘSTOCHOWIE I KATOWICACH
numer 01/03 z dnia 2003-12-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

o75pr1a001.doc 2003.12.17    (222 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


STANOWISKA PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ


1STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ, CZĘSTOCHOWIE I KATOWICACH
numer 01/03 z dnia 2003-12-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

o75pr1s001.doc 2003.12.17    (223 KB)  
2STANOWISKO PREZYDIÓW OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ, OPKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE ORAZ OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH w sprawie projektu regulaminu wyborów do organów izb lekarskich oraz trybu odwoływania członków tych organów
numer 02/03 z dnia 2003-12-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

o75pr1s002.doc 2003.12.10    (27 KB)  
3W sprawie sytuacji w Zespole szpitali Miejskich w Częstochowie
numer 01/04 z dnia 2004-04-16
Osoba wprowadzająca: ihenke

o75pr1s003.doc 2004.08.24    (22 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020