Strona główna OIL

   


 
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 27 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:
  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
  3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący OKR
 Małgorzata Lemańska


Wiceprzewodniczący OKR
1.Piotr Janik
2.Marian Sikora


Pracownik biura obsługujący komisję
 Aneta Czekaj

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020