Strona główna OIL

   


 
Osoby pełniące kluczowe funkcje w Izbie

Kliknięcie na nazwisku danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Prezes ORL
1.Zbigniew Brzezin
Przewodniczący ORL 2005 - 2009
2.Zbigniew Brzezin
Przewodniczący ORL 2009 - 2013
3.Mariusz Malicki


Wiceprezes ORL
1.Mariusz Malicki
Wiceprezes ds. lekarzy dentystów ORL
2.Urszula Kołodzińska
Wiceprezes ORL 2009 - 2013
3.Zbigniew Brzezin
Zastępcy Przewodniczącego ORL 2005 - 2009
4.Piotr Janik
5.Anna Kapustecka
6.Marek Mikołajczyk
7.Grzegorz Zieliński


Sekretarz ORL
1.Małgorzata Klimza
Sekretarz ORL 2005 - 2009
2.Mariusz Malicki


Zastępca Sekretarza ORL
1.Romuald Górniak
Zastępca Sekretarza ORL 2005 - 2009
2.Małgorzata Klimza


Skarbnik ORL
1.Grzegorz Zieliński
Skarbnik ORL 2005 - 2009
2.Romuald Górniak


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
1.Marek Mikołajczyk
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 2005 - 2009
2.Jerzy Baranowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 2009 - 2013
3.Marek Mikołajczyk


I Zastępca OROZ
1.Jerzy Baranowski
I Zastępca OROZ 2005 - 2009
2.Wojciech Motyl
I Zastępca OROZ 2009 - 2013
3.Jerzy Baranowski


II Zastępca OROZ
1.Danuta Sobkiewicz
II Zastępca OROZ 2005 - 2009
2.Danuta Sobkiewicz
II Zastępca OROZ 2009 - 2013
3.Danuta Sobkiewicz


Przewodniczący OSL
1.Janusz Kapustecki
Przewodniczący OSL 2005 - 2009
2.Maciej Borkowski


I Wiceprzewodniczący OSL
1.Władysław Pietreniuk
Wiceprzewodniczący OSL 2005 - 2009
2.Teresa Kuchciak-Hampel
3.Jerzy Kuźnik
II Wiceprzewodniczący OSL
4.Teresa Kuchciak-Hampel


Przewodniczący OKR
1.Małgorzata Lemańska
Przewodniczący OKR 2005 - 2009
2.Jolanta Zybura


Wiceprzewodniczący OKR
1.Piotr Janik
2.Marian Sikora
Wiceprzewodniczący OKR 2005 - 2009
3.Piotr Jakubowski
4.Anita Krzyształowicz-Posyłek

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020