Strona główna OIL

   


 
Komisja legislacyjna

Zadania opiniodawcze Komisji:
  • udział w procesie legislacyjnym - przygotowanie opinii do projektów ustaw i rozporządzeń centralnych organów RP,
  • przygotowanie opinii i stanowisk dotyczących uchwał samorządów terytorialnych,
  • przygotowanie opinii i stanowisk dotyczących spraw kierowanych do OIL,
  • przygotowanie projektów i innych opinii na zlecenie Okręgowej Rady Lekarskiej.
Zadania informacyjne Komisji:
  • przygotowywanie na posiedzenia ORL i Prezydium ORL informacji o procesach legislacyjnych i zmianach obowiązującego prawa,
  • prowadzenie 1 raz w miesiącu (trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.15-18.00) dyżurów informacyjnych dla członków OIL w Częstochowie z zakresu prawa medycznego, problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich Indywidualnej, Grupowej Praktyki Lekarskiej oraz działalności gospodarczej w formie NZOZ oraz systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • przygotowanie dla biuletynu ORL działu z zakresu "Nowości z dziennika ustaw."
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

przewodniczący komisji
 Sławomir Strzelczyk


członkowie komisji
1.Dariusz Czekaj
2.Andrzej Moszyński
3.Bogdan Pogorzelec


eksperci komisji
 Sławomir Kawa

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020