Strona główna OIL

   


 
Komisja ds. kontaktów z samorządami i płatnikiem

Do zadań Komisji należy:
  1. Opiniowanie projektów uchwał organów samorządowych i Śląskiego Regionalnego NFZ oraz wypracowywanie stanowisk dla potrzeb ORL.
  2. Występowanie z projektami uchwał.
  3. Przestrzeganie uchwał NRL i obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
Komisja realizuje wymienione zadania na zlecenie ORL, jej Prezydium lub Przewodniczącego ORL.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

przewodniczący komisji
 Piotr Janik


członkowie komisji
1.Zbigniew Jabłonka
2.Marek Krawiec
3.Andrzej Kubat
4.Jerzy Kuźnik
5.Stefan Pawłowski
6.Krzysztof Szmaciarski
7.Rafał Zalasiński
8.Zbigniew Zatoński

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020