Strona główna OIL

   


 
Komisja ds. konkursów

Komisja przygotowuje materiały informacyjne i przeprowadza działania opiniodawcze w celu usprawnienia posiedzeń Rady w części dotyczącej współudziału samorządu lekarskiego w przeprowadzaniu konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Komisja ustala corocznie listę lekarzy OIL w Częstochowie mogących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych, a także przedstawia do akceptacji Radzie listy kandydatów do pracy w komisjach konkursowych innych izb lekarskich.
Komisja czuwa nad ścisłym przestrzeganiem prawa przy obsadzaniu niektórych stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

przewodniczący komisji
 Piotr Muskała


członkowie komisji
1.Marek Krawiec
2.Anita Krzyształowicz-Posyłek
3.Stefan Pawłowski
4.Jolanta Zybura


pracownik biura obsługujący komisję
 Rita Idziak

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020