Strona główna OIL

   


 
Komisja finansowa

Zakres działania Komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:
  • opiniowania projektu budżetu oraz złożonych do niego wniosków i propozycji,
  • prac nad realizacją budżetu,
  • nadzoru nad gospodarką finansową i płynnością finansową OIL w Częstochowie,
  • nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe,
  • opiniowania projektów i propozycji zakupów inwestycyjnych przez OIL.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

przewodniczący komisji
 Zbigniew Jabłonka


członkowie komisji
1.Anna Chowaniec
2.Marek Krawiec
3.Marek Paluch
4.Stefan Pawłowski
5.Wojciech Wieczorek


pracownik biura obsługujący komisję
1.Aneta Czekaj
2.Olga Nocoń

Komisja Finansowa opiniowała i podejmowała uchwały w sprawach:
  1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru i Komputeryzacji - wyboru złożonych ofert na wykonanie sieci tele-informatycznej w OIL.
  2. Na wniosek Przewodniczącego OIL - zakupu komputerów i wyposażenia meblowego - wyrażono zgodę na przedstawione propozycje.
  3. Na wniosek Przewodniczącego OIL - przejęcia budynku przy ul. Waszyngtona 42 od miasta Częstochowy - wniesiono o wyjaśnienie praw własnościowych Urzędu Miasta do nieruchomości, oraz przed podjęciem ostatecznej decyzji przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020