Strona główna OIL

   


 
Komisja bytowa

Komisja zajmuje się sprawami bytowymi lekarzy, a w szczególności lekarzy samotnych, chorych, w trudnej sytuacji bytowej, życiowej bądź materialnej. Opiekę nad lekarzami starszymi sprawuje w ramach Komisji Klub Seniora, zaś nad lekarzami młodymi - Klub Młodych.
Ww. sprawy Komisja opiniuje i przedstawia Okręgowej Radzie Lekarzy. Komisja współdziała z innymi komisjami OIL oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

przewodniczący komisji
 Małgorzata Pełka-Grzesik


członkowie komisji
1.Teresa Kuchciak-Hampel
2.Jerzy Malec
3.Anita Morawiec
4.Marek Świtalski
5.Danuta Wink


pracownik biura obsługujący komisję
 Aneta Czekaj

Członkowie Komisji Bytowej spotykają się raz w miesiącu, w trzeci piątek miesiąca.


Komunikaty:
  • Data ukazania: 2002-05-02
    II Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Częstochowie umieścił w preliminarzu budżetowym na 2002 rok odpis na fundusz Komisji Bytowej.
    Chcących skorzystać z pomocy finansowej prosimy o składanie podań do Komisji.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020