Strona główna OIL

   


 
Aktualności

 • Dokumenty do pracy w Niemczech - tłumaczenie i doradztwo.
  Data ukazania: 2004-04-26
  Osoba wprowadzająca: prakus

  Tłumacz przysięgły języka polskiego w Niemczech oferuje tłumaczenie
  niezbędnych dokumentów oraz doradztwo w zakresie dokumentów wymaganych przez władze niemieckie, które z reguły tłumaczeń z Polski nie uznają.
  Bardzo krótkie terminy realizacji (min. 1 doba na komplet dokumentów),
  sprawna realizacja, ceny na poziomie ok. 60% cen przyjętych w Niemczech.
  Doradztwo oczywiście bezpłatne w ramach tłumaczenia.
  Proszę o kontakt emailem przez moją stronę internetową
  http://polnisch-uebersetzer.de. Prześlę szczegółową ofertę.


  oferta_lek.pdf 2004.04.26    (275 KB) 

 • Nowe zasady regulowania składek członkowskich
  Data ukazania: 2004-03-01
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 69/03/IV z dnia 12 grudnia 2003 r., opublikowaną w styczniowym Biuletynie NRL, od stycznia 2004 zasady podlegania obowiązkowi opłacania składek członkowskich z tytułu przynależności do samorządu lekarzy uległy zmianie. Więcej...
 • Uwaga!
  Data ukazania: 2003-12-08
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  Indeksy ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy stomatologów można odbierać w biurze OIL w Częstochowie, ul. Waszyngtona 42.
 • Dbajmy o kondycję
  Data ukazania: 2003-12-08
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  Zapraszamy lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie do korzystania z basenu i sali gimnastycznej w ramach karnetów zakupionych w biurze Izby, ul. Waszyngtona 42.
  Basen KB ul. Niepodległości w Częstochowie, piątek godz. 21.00 - cena karnetu na miesiąc 25 zł
  Sala w LO im. Sienkiewicza w Częstochowie, poniedziałek godz. 21.00 - cena karnetu na miesiąc - 10 zł.
 • Rejestracja gabinetów
  Data ukazania: 2002-04-15
  W siedzibie OIL znajdują się zezwolenia dla tych gabinetów lekarskich, które dopełniły procedury rejestracji. Zezwolenia te należy odebrać jak najszybciej.
  W świetle prawa działalność bez zezwoleń jest nielegalna.
  W przypadku niedopełnienia przez kolegów formalności, będziemy zmuszeni powiadomić o tym odpowiedni Urząd Skarbowy, a procedura rejestracji gabinetu będzie musiała być rozpoczynana od nowa.
  Jednocześnie informujemy, że lekarze posiadający zezwolenie wydane przez OIL w Łodzi będą mogli otrzymać zezwolenie naszej Izby nieodpłatnie. Proces wymiany zezwoleń powinniśmy zakończyć w bieżącym roku.
 • Klub Młodego Lekarza
  Data ukazania: 2002-02-25
  ORL w Częstochowie uchwałą Nr 15 powołała Klub Młodego Lekarza. Pierwsze zebranie odbyło się 22 lutego 2002 r. Serdecznie zapraszamy do współpracy młodych lekarzy zainteresowanych problematyką stażu podyplomowego i specjalizacji. Zebrania są otwarte. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Izby w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 15.00.
 • Przypominamy o obowiązku płacenia składek
  Data ukazania: 2002-02-02
  Przypominamy kierownikom zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzom praktykującym prywatnie o obowiązku uiszczania składek na Okręgową Izbę Lekarską.
  Wpłat należy dokonywać na konto bankowe BRE Bank S.A. Oddział Częstochowa, nr konta 11401889-00-243333.
  Składka miesięczna na OIL wynosi 30 zł. Lekarze emeryci, renciści aktywni zawodowo oraz stażyści płacą 10 zł.
  Składka na Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wynosi 10 zł.
 • Kolportaż Częstochowskiej Gazety Lekarskiej
  Data ukazania: 2001-12-12
  Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie zwraca się z prośbą do lekarzy należących do Izby o pilną aktualizację danych adresowych, koniecznych do kolportażu Gazety Lekarskiej NIL oraz Częstochowskiej Gazety Lekarskiej.
  Małżeństwa lekarskie, które nie chcą otrzymywać dwóch egzemplarzy Gazety, proszone są o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.


Wybierz strony:

» Rok 2003
» Rok 2009

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020