Strona główna OIL

   


 
Z posiedzeń ORL

9 maja 2003 r.
      Na posiedzeniu dyskutowano m.in. nad typowaniem przedstawicieli Częstochowskiej Izby do komisji kwalifikacyjnych w Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego, rozpatrujących wnioski o rozpoczęcie specjalizacji. Należy podkreślić, że udział naszych specjalistów w pracach tych komisji jest bardzo ważny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zdarza się, że lekarze z naszego regionu mają trudności z otwarciem specjalizacji, szczególnie w takich dziedzinach jak: alergologia, gastrologia, diabetologia, reumatologia. Lekarze reprezentujący naszą Izbę w pracach komisji kwalifikacyjnych powinni być rzecznikami naszej Izby i uwzględniać potrzeby regionu.
      Omawiano problem zabezpieczenia miejsc stażowych dla stomatologów. Rada podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Marszałka Województwa Śląskiego o akredytację dla kilku zakładów opieki zdrowotnej i dopisanie ich na listę placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.
      Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie desygnowania dr Jerzego Baranowskiego jako reprezentanta Izby do Rady Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu.

27 czerwca 2003 r.
      Rada uchwałami zatwierdziła regulamin Komisji Bioetycznej oraz zasady finansowania i obsługi administracyjnej komisji.
      Podjęto również uchwały desygnujące naszych przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych w konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów i pielęgniarek oddziałowych. Poszerzono listę specjalistów - kandydatów do prac w komisjach konkursowych - o lekarzy: Joannę Zielonkę oraz Agatę Janta.
      Uznano, że konieczne są szkolenia związane z prywatyzacją publicznych placówek ochrony zdrowia. Pierwsze szkolenie zostanie przygotowane jesienią br.

Częstochowska Gazeta Lekarska nr 2003/3 - pismo Częstochowskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020