Strona główna OIL

   


 
Praca dla polskich lekarzy w Unii Europejskiej

      Jak szybko kraje Unii Europejskiej otworzą wolny rynek pracy dla Polaków:
      Grupa I - swoboda pracy dla Polaków od pierwszego dnia członkostwa: Dania, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Szwecja.
      Grupa II - pełna swoboda pracy po 2 latach: Finlandia, Francja, Grecja, Luksemburg, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy.
      Grupa III - praca bez ograniczeń po 5-7 latach od wejścia Polski do UE: Austria i Niemcy.

      Każdy obywatel ma prawo osiedlenia się, podejmowania pracy i nauki oraz korzystania ze wszystkich praw socjalnych w dowolnym państwie członkowskim. Obywatele jednego państwa Unii przenoszący się do innego muszą być tam traktowani tak samo jak obywatele danego państwa bez jakichkolwiek dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia i innych warunków pracy. Mają prawo nie tylko przyjmować oferty pracy, ale również aktywnie poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim. Mogą zawierać umowy o pracę oraz korzystać z pomocy urzędów pracy w państwie pobytu. Korzyści ze swobodnego przepływu osób odnosi również najbliższa rodzina.

Czas pracy w Unii Europejskiej


      Czas pracy nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo, liczonych wraz z godzinami nadliczbowymi. W praktyce tygodniowy czas pracy w poszczególnych państwach jest krótszy i wynosi od 35,5 godziny w Holandii do 40,6 godziny w Wielkiej Brytanii. Czas pracy kobiet jest krótszy. Praca nocna nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Gdy dzień pracy jest dłuższy niż 6 godzin pracownikowi przysługuje przerwa. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu w wymiarze co najmniej 4 tygodni. Corocznego urlopu nie można zastąpić świadczeniami pieniężnymi, z wyjątkiem przypadku rozwiązania stosunku pracy. Pracownicy obu płci (a więc także ojcowie) mają prawo do co najmniej trzymiesięcznego urlopu rodzicielskiego z okazji urodzin lub adopcji dziecka.

Częstochowska Gazeta Lekarska nr 2003/3 - pismo Częstochowskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020