Strona główna OIL

   


 
Szanowni Państwo!

      Rozpoczęły się wakacje i nie jest to najlepszy czas na prowadzenie trudnych dysput, niemniej jednak kilka ważnych spraw dla naszego środowiska chciałbym poruszyć. Pierwsza to sprawa prywatyzacji POZ w Częstochowie. Miasto nasze ma w tej dziedzinie zdecydowaną przewagę publicznego sektora nad niepublicznym. W wielu miastach prywatyzacja okazała się dla lekarzy korzystna, ale jak przy każdej zmianie, rodzi się wśród koleżanek i kolegów pracujących w przychodniach szereg obaw i wątpliwości. Izba nasza oficjalnie do tej pory nie została poproszona do rozmów na ten temat. W związku z tym, żeby mieć skrystalizowany pogląd w tej sprawie, zachęcam do dyskusji wszystkich zainteresowanych na łamach naszego najbliższego powakacyjnego wydania gazety, które poświęcimy temu problemowi.
      Przycichła sprawa zadłużenia szpitali, ale mam wrażenie, że jest to tylko cisza przed burzą. Sytuacja w naszym regionie nie jest wprawdzie tak tragiczna jak w niektórych miastach w Polsce, gdzie personel nie otrzymuje wynagrodzeń, ale dalsze zadłużanie szpitali przy okrawanych środkach finansowych może do takiej sytuacji doprowadzić. Pogorszyła się też znacznie nienajgorsza w ostatnich latach kondycja przychodni. Zamiana Kas Chorych na NFZ nie stała się panaceum na trudności, a afery dotyczące polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia dodatkowo pogłębiają frustrację. Propozycje samorządu lekarskiego w toczących się dyskusjach przy "okrągłym stole", by dramatyczną sytuację finansów opieki zdrowotnej ratować np. wprowadzeniem niewielkiego współpłacenia przez pacjenta, spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem dużych central związkowych. Wprawdzie wszyscy są za zwiększeniem nakładów na ochronę zdrowia, ale bez wskazania źródeł tych środków.
      Pod koniec maja odbył się w Katowicach Kongres Polonii Medycznej, którego historia jest związana z Częstochową. Wystosowaliśmy list intencyjny, by przy współudziale Prezydenta Miasta zorganizować VI Kongres w Częstochowie. Decyzja do tej pory nie zapadła, ale Częstochowa obok Gdańska i Wrocławia jest jednym z kandydatów. Zaproponowaliśmy również zmianę formuły kongresów, wzbogacając go o ofertę rekreacyjno-sportową.
      Również w maju gościliśmy lekarzy z kraju i z zagranicy na zorganizowanych przez naszą izbę: Ogólnopolskim Rajdzie Rowerowym i I Turnieju Tenisa Ziemnego. Chciałbym podziękować kolegom z Komisji Sportu i Rekreacji, jak również imiennie kolegom Tomaszowi Klimzie i Lesławowi Rudzińskiemu, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie tych imprez, za duży wkład pracy i perfekcyjną organizację. Na uwagę zasługuje również fakt, że organizacja tych imprez nie uszczupliła naszych środków finansowych i w całości pokryta była z pieniędzy sponsorów i uczestników.
      Chcę jeszcze poruszyć dwie sprawy związane z pieniędzmi. Zauważyliście państwo, że obecna gazeta stała się z dwumiesięcznika kwartalnikiem. Jest to podyktowane decyzją Zjazdu Okręgowego i poprzedzającym go dwudniowym posiedzeniem Rady Okręgowej, które podjęły decyzję o oszczędzaniu z przeznaczeniem środków na nową siedzibę. Jednak, gdy ilość i ciężar gatunkowy bieżących tematów będzie tego wymagał, wrócimy do poprzedniego cyklu lub wydrukujemy wydanie specjalne. Druga decyzja Zjazdu zobowiązała władzę OIL do wyegzekwowania zaległych składek wraz z odsetkami. Biuro OIL przystąpiło do realizacji tej uchwały.
      Życzę wszystkim udanego odpoczynku, oderwania się od bieżących problemów, szczęśliwych powrotów. Zachęcam do nadsyłania do gazety ciekawych wspomnień i zdjęć z wakacji.

Zbigniew Brzezin

Częstochowska Gazeta Lekarska nr 2003/3 - pismo Częstochowskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020