Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zgodnie z art. 21 ustawy o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska. Mandat delegata trwa 4 lata.
Wg art. 22 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
  3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).


Delegaci WIL na Krajowy Zjazd Lekarzy:

1.Antosiewicz Stefan
2.Chomiczewski Krzysztof
3.Janicki Kazimierz
4.Kruszewski Jerzy
5.Maćkowiak Konrad
6.Płachta Artur
7.Sapieżko Jan
8.Teter Zbigniew
9.Woszczyk Jacek
  Wybierz strony:

» XVIII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XIX Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XX Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXIII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy WIL
» XXXI Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy WIL
» XXIV Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXV Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXVII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXVIII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXIX Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» XXXIII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020