Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 pkt 2 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:
  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wg art. 28 pkt 1 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.
***
Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej
mieści się w siedzibie Wojskowej Izby Lekarskiej
00-909 Warszawa
ul. Koszykowa 78
pokój 178

Obsługę Sądu Lekarskiego WIL prowadzi mgr prawa Bogdan Sieradzki
tel.:(22 6) 845 675 w. 178
(22 6) 845 653 w. 178
22 521 04 93 w. 178
faks: (22 6) 845 653 w. 183


Godziny dyżurów kancelarii sądu lekarkiego WIL
wtorek:
czwartek:
godz. 10.00-13.00
godz. 10.00-13.00
Interesanci przyjmowani są po wcześniejszym uprzedzeniu telefonicznym.


Wybory uzupełniające na stanowiska członków Sądu Lekarskiego WIL na VIII kadencję

29 marca 2019 r. podczas obrad XXXVII Zjazdu Lekarzy WIL przeprowadzone zostały uzupełniające wybory na stanowiska członków Sądu Lekarskiego WIL
W skład Sądu Lekarskiego WIL weszli dodatkowo:

  • lek. Bieniek Ryszard
  • lek. Posobkiewicz Marek
  • lek. Stawowski Ireneusz
  • lek. Wilk Jan.
Poniżej prezentujemy obwieszczenie Komisji Wyborczej WIL o wynikach tych wyborów.

obwieszczenie.pdf 2019.04.03    (178 KB) 

***


Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący SL WIL
 Jerzy Aleksandrowicz


Członkowie SL WIL
1.Włodzimierz Aleksandrowicz
2.Piotr Białokozowicz
3.Artur Bobruk
4.Krzysztof Chomiczewski
5.Walenty Chudzicki
6.Piotr Drybański
7.Mirosław Dziekiewicz
8.Andrzej Dzik
9.Radosław Formuszewicz
10.Cezary Fryca
11.Andrzej Gałecki
12.Adam Grobelny
13.Karol Hilmantel
14.Sabina Jakubiec-Norton
15.Dariusz Janicki
16.Maciej Januchta
17.Ryszard Jarczewski
18.Zbigniew Kaczorowski
19.Ryszard Krystek
20.Marek Kulej
21.Czesław Muczyński
22.Sławomir Powierża
23.Andrzej Stępień
24.Marek Szymański

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020