Strona główna OIL

   


 
Pozostałe funkcje

Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
 Jakub Garbacki


Mediator WIL
 Eugeniusz Dziuk


Rzecznik Prasowy RL WIL
 Grzegorz Kade


Członek Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 Andrzej Teplicki

Powołanie Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów WIL
Uchwała nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu nakłada na okręgowe rady lekarskie obowiązek zorganizowania takiego systemu, w tym powołania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.
Na posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL w dniu 10 października 2014 r. na stanowisko to został powołany por. lek. Jakub Garbacki (uchwała RL WIL z dnia 10 października 2014 r. nr 822/14/VII).

Kontakt z Pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów WIL:
Profil Pełnomocnika na facebooku: https://www.facebook.com/zdrowieWIL

Aktualności
  • Poniżej zamieszczono projekt programu zdrowotnego dla lekarzy:

    PZL.rtf 2015.10.27    (198 KB) 


Podstawy prawne działania:
  1. Uchwała nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom
  2. Uchwała Nr 822 /14/VII RL WIL z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
  3. Regulamin działania Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy WIL

    regulamin.doc 2016.10.26    (37 KB)  

    UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020