Strona główna OIL

   


 
Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL

Pracownik obsługujący komisję w zakresie spraw związanych z rejestrem lekarzy:
Sylwia Lasecka, pok. 183

e-mail: s.lasecka@hipokrates.org
tel. 22 621 04 93 wew.186
fax: 22 621 04 93 wew.195

Karta informacyjna sprawy:

» Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
» Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
» Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
» Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE
» Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
» Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu
» Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
» Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
» Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza/lekarza dentysty, który posiada prawo wykonywania zawodu uzyskane na podstawie poprzednich przepisów oraz uzyskanie dokumentu 'Prawo wykonywania zawodu lekarza' albo 'Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty'
» Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony
» Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat
» Zrzeczenie się wykonywania zawodu
» Wydanie duplikatu dokumentu PWZ
» Zmiana danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
» Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE
» Zaświadczenie o niekaralności zawodowej
» Wyjazd do kraju UE

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2018-03-14