Strona główna OIL

   


 
Komisje problemowe OIL

Komisje problemowe są powoływane uchwałami ORL do prowadzenia określonych spraw oraz akcji.
ORL ustala zakres działania komisji, ich skład oraz kompetencje.

» Komisja organizacyjno-legislacyjna
» Komisja Budżetowa
» Komisja historyczna
» Komisja ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy
» Komisja ds. opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w służbie zdrowia
» Komisja ds. emerytów, rencistów oraz spraw socjalnych
» Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji
» Komisja stomatologiczna
» Komisja ds. rejestru lekarzy, wydawania PWZ i praktyk prywatnych
» Komisja etyki
» Komisja Młodego Lekarza

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020