Strona główna OIL

   


 
Sławomir Powierża

Powrót do listy kandydatówPowrót do strony głównej WIL

Imię i nazwisko kandydataSławomir Powierża
Nr rejestracyjny oil72-11-5714490
Rok uzyskania dyplomu1995
Stopień i tytuł naukowy,
posiadane specjalizacje
lekarz
Choroby wewnętrzne St. I,
Choroby wewnętrzne,
Kardiologia
Miejsce wykonywania zawodu
Funkcje pełnione w samorządzieDelegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - 5 kadencja,
Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - 5 kadencja,
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - 6 kadencja,
Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - 6 kadencja
Inne informacje
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2013-04-28