Strona główna OIL

   


 
Ubezpieczenie oc lekarzy


Ubezpieczenie obowiązkowe OC lekarzy

Zakres ubezpieczenia zgodny z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 23.12.2004 r. (dla lekarzy zawierających kontrakty z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - SP ZOZ). Polisy wystawiane są na każdy kontrakt oddzielnie według stawek podanych w tabeli.
Grupa ryzyka I - chirurg, ginekolog-położnik.
Grupa ryzyka II - anestezjolog, stomatolog, lekarz wykonujący czynności złożone i operacje każdej specjalizacji poza specjalizacjami wymienionymi w grupie I, lekarz pogotowia.
Grupa ryzyka III - obejmuje pozostałe specjalizacje na objęte w grupach I i II.

Tabela OC lekarza obowiązkowe I kontrakt

Suma gwarancyjnaGrupa ryzyka IGrupa ryzyka IIGrupa ryzyka III
Składka roczna
46 500,00 euro500 zł400 zł300 zł
300 000,00 zł750 zł600 zł450 zł
400 000,00 zł1000 zł800 zł600 zł
500 000,00 zł1300 zł1000 zł800 zł

Drugi kontrakt bez względu na grupę: 100 zł
Trzeci i kolejne kontrakty: 50 zł

Ubezpieczenie indywidualne dobrowolne dla lekarzy

Grupy ryzyka - jak przy ubezpieczeniu obowiązkowym OC lekarzy


Suma gwarancyjna w złGrupa ryzyka IGrupa ryzyka IIGrupa ryzyka III
Składka roczna
100 000,00390 zł260 zł230 zł
200 000,00480 zł330 zł300 zł
300 000,00730 zł440 zł400 zł
400 000,00970 zł550 zł500 zł
500 000,001300 zł660 zł600 zł

UBEZPIECZYCIEL:
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Grzybowska 88, 00-044 Warszawa
Kredyt Bank S.A. IV o/Warszawa konto bankowe nr 35 1500 1777 1217 7001 6672 0000

Tytułem wpłaty należy podać seria i nr polisy.
Druki wniosków, deklaracji i zleceń wraz z instrukcją wypełniania oraz przesyłania znajdują się na niniejszej stronie internetowej poniżej.

W przypadku pytań i wątpliwości należy skontaktować się z brokerem z firmy Medbroker Sp. z o.o.
http://www.medbroker.pl
tel./fax (0-22) 824 02 48< 824 29 43
e-mail: biuro@medbroker.pl 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65 a

Informacji udzielają telefonicznie wyznaczeni brokerzy:

  • Henryk ŁAZARSKI
    tel. 0-602-635-030, tel. dom. MON 6 85-42-14,
    tel/fax dom. 022/ 638-06-97;
  • Bożena ORATOWSKA tel. 0-602-895-185,
  • Inni brokerzy na dyżurze w godz. 8.30- 16.30
    tel. 022/ 824-02-48, 824-29-43, 824-71-22

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2005-06-14