Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2017

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 20 stycznia 2017 r.
» Uchwały RL WIL z 20 stycznia 2017 r.
» Sprawozdanie Prezesa RL WIL z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2016 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 1.01-31.12.2016 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 r.
» Projekt budżetu WIL na 2017 r.
» Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL w 2016 r.
» Pożegnanie Przyjaciela
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Apel do członków WIL
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 r.
» Regulamin Zjazdu Wojskowej Izby Lekarskiej

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020