Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2017

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 16 grudnia 2016 r.
» Uchwały Rady Lekarskiej WIL z 17 listopada i 16 grudnia 2016 r.
» Nowe regulacje prawne dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
» Obchody Dnia Podchorążego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
» Szóste wymieranie - recenzja
» Historia Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojskowego w Lublinie
» I tak to się zaczęło (cz. II)
» Prof. dr hab. med. Andrzej Kalewski (1933-2016) - wspomnienie
» Ppłk w st. spocz. dr n. med. Kazimierz Wiśniewski (1953-2016) - wspomnienie
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020