Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2017

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Cito! Komisja Wyborcza WIL przypomina
» Od Redakcji
» Posiedzenie RL WIL w ;dniu 14 października 2016 r
» Posiedzenie RL WIL w dniu 17 listopada 2016 r.
» "Mediacje - sztuka dialogu i porozumienia..."
» Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL
» Zmiany w prokuraturze
» I tak to się zaczęło! (cz. I)
» Żołnierska Pamięć
» Poświęcenie odrestaurowanego nagrobka ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza
» Mikrobiolog zasłużony dla wojskowej służby zdrowia
» Szlakiem Ziemi Obiecanej
» Wszystko zaczęło się w 1952 roku!
» No name... czyli historia nikomu niepotrzebna
» Gen. bryg. Stanisław Żmuda w CePeLek
» "Dzieje szpitalnictwa wojskowego w Poznaniu"
» "Microbial Biofilms" - recenzja
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Nasza kandydatka do plebiscytu Najlepszy Debiut 2016 r

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020