Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2016

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 9 września 2016 r.
» Szef
» AK-owiec, lekarz, oficer
» Lekarze wojskowi w akcji
» Ciemiorki w Stolycy
» Wojskowa Sesja Stomatologiczna
» Refleksje Sędziego Sądu Lekarskiego WIL
» Uzupełnienie do artykułu Pani dr hab. n. med. Agnieszki Woźniak-Kosek o historii broni biologicznej
» Konferencja w Słoku
» O dentyście aeromaniaku (cz. II)
» Cmentarz Wojskowy na Antokolu
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Uwaga! Korzystna zmiana w przepisach
» XIV Igrzyska Lekarskie w Zakopanem

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020