Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2016

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 18 grudnia 2015 r.
» Uchwały Rady Lekarskiej WIL
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 22 stycznia 2016 r.
» Sprawozdanie Prezesa RL WIL z działalności Rady Lekarskiej WIL w 2015 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 1.01-31.12.2015 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2015 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2015 r.
» Projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2016 r.
» Regulamin Zjazdu Wojskowej Izby Lekarskiej
» Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL
» ACLS dla lekarzy wojskowych. Współpraca WIM i WIL
» Jubileusz CePeLek
» Panta rhei
» Winobluszcz
» Lekarze wobec problemu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego traktowania lub karania
» Gorączka Zika
» Pochodzenie wirusa HIV w kampanii dezinformacyjnej służb specjalnych krajów komunistycznych
» Jubileusz 80-lecia płk. w stanie spoczynku prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Miękosia
» Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo
» Płk lek med. Czesław Cabaj - wspomnienie
» Ppłk w st. spocz. dr n. med. Edward Łaski - wspomnienie
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Por. rez. lek. Paweł Dariusz Sak - wspomnienie
» Posiedzenia Komisji ds. Sportu i Rekreacji NRL z udziałem przewodniczących komisji sportu okręgowych izb lekarskich
» Pierwsze koty za płoty
» Bal Podchorążego
» Anthropology of Infectious Disease - recenzja

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020