Strona główna OIL

   


 
Ppłk prof. dr hab. n. med. Andrzej Fryczkowski. Wspomnienie o Przyjacielu

Ppłk prof. dr hab. n. med. Andrzej Witold Fryczkowski urodził się 10 października 1939 r. w Mstyczowie pow. Jędrzejów.
Studiował na Fakultecie Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1956-1962. Podczas studiów jako wolontariusz pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM i WAM w Łodzi. Po studiach otrzymał tam etat asystenta. W latach 1968-1973 pracował w Klinice Okulistycznej WAM gdzie uzyskał specjalizację z okulistyki i obronił pracę doktorską nt. -Unaczynienie tętnicze odcinka wewnątrzgałkowego i wewnątrzoczodołowego nerwu wzrokowego człowieka-. Pracą opublikowaną w czasopiśmie -Folia Morphologica- zainteresował się prof. Jules Francois, szef Kliniki Okulistycznej w Gandawie (Belgia) i zaproponował Mu roczne stypendium. Przeniesiony do Kliniki Okulistycznej Centrum Kształcenia Podyplomowego MON w Warszawie, a następnie do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, skąd dopiero wyjeżdża do Gandawy. Po powrocie, ze względu na zły stan zdrowia, odchodzi z zawodowej służby wojskowej. Otrzymuje 3-letnie stypendium naukowe w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Karolinie Północnej w USA (Chapel Hill). Odtąd rozpoczyna 16- letni pobyt w Stanach Zjednoczonych. Zostaje tam mianowany Assistant /Assiciate profesor of ophtalmology. Przenosi się do Tucson Arizona Ohio State University, Columbus - lata 1981-1997. Jako jedyny z polskich okulistów otrzymał w 1995 r. HONOR AWARD Amerykańskiej Akademii Okulistyki - za znaczący wkład do okulistyki światowej. Pracuje w zakresie anatomii i patologii naczyniówki, mikrokrążenia oka i oczodołu, zajmuje się badaniami angiograficznymi FA i ICG oka oraz zmianami patologicznymi w narządzie wzroku w cukrzycy. Wprowadza nowe techniki w przeszczepianiu rogówki, leczeniu jaskry oraz techniki w chirurgii refrakcyjnej i laseroterapii. Jest pionierem w hodowli komórek śródbłonka naczyniówki i przeszczepach tych komórek do naczyniówki.
Opublikował ponad 200 prac naukowych w większości w piśmiennictwie zachodnim. Wygłosił ponad 200 wykładów w wielu krajach. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie okulistyki na Wydziale Lekarskim AM w Bydgoszczy nt. -Badania budowy układu naczyniowego naczyniówki oka ludzkiego-. Za pracę uzyskuje nagrodę Rektora AM w Bydgoszczy. W tym czasie odwiedza przyjaciół w Łodzi : W. i A. Nikielów oraz Marię i Zbigniewa Wronieckich. W Tucson jest wiceprezesem Towarzystwa Chopinowskiego. Po powrocie do kraju pracuje w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach gdzie wykłada anatomię prawidłową i okulistykę, zostaje mianowany profesorem uniwersyteckim. Pracuje z synem jako chirurg operator okulistyki w Oddziale Chirurgiczno-Zabiegowym w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym -ATTIS- w Warszawie. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, medalami Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, licznymi odznaczeniami międzynarodowych Towarzystw Naukowych, Honorową Odznaką Wojskowej Akademii Medycznej, honorową Odznaką Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, Honorową Odznaką - Za Zasługi dla Inwalidów Wojennych RP.
11 sierpnia 2015 r. odszedł od nas na zawsze Wielki Przyjaciel, Wielki Okulista. Był wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem. Nie zapomniany wśród kolegów Kliniki Okulistycznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Antoni NIKIEL"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020