Strona główna OIL

   


 
Mapping Disease Transmission Risk - recenzja

A. Townsend Peterson
Mapping Disease Transmission Risk. Enriching Models.
Using Biogeografy and Ecology.
Johns Hopkins University Press
Baltimore, Maryland, USA, 2014
Stron 210
ISBN 13: 978-1-4214-1473-7
ISBN 10: 1-4214-1473-2

Zagęszczenie populacji człowieka na świecie wzrasta do szczytów pojemności ekologicznych. Jednym ze skutków tego zagęszczenia jest zmniejszenie możliwości zwalczania chorób (zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym). W celu poprawy tej sytuacji bardzo pomocne może okazać się sporządzanie map niszy, gdzie miejscowe uwarunkowania ekologiczne predysponują do pojawiania się i rozprzestrzenia chorób (Mapping Disease Transmission Risk).
Omawiana książka prezentuje takie modelowe nisze. W zamiarze autora, książka powinna być pomocna dla polityków i organizatorów zdrowia publicznego. Część I książki opisuje ogólnie uwarunkowania ekologiczne pojawiania i rozprzestrzenianie się chorób. W część II, na przykładzie modelowych niszy ekologicznych, autor wykazuje konieczność sporządzania map pojawiania się chorób. W część III krytycznie ocenia ubóstwo dotychczasowych badań oraz objaśnia jak sporządzać zestawy danych potrzebnych do sporządzania map. Część IV stanowi podsumowanie prób przetwarzania danych i oceny modeli sporządzania map oraz odczytywanie uwarunkowań w pojawianiu się groźnych chorób.
We wnioskach autor podkreśla, że odkąd zaczęliśmy uświadamiać sobie zależność egzystencji człowieka od jego działalności, zaczęliśmy pod tym kątem oceniać każdy nasz krok, każde nasze działanie. Uświadomienie istnienia tej zależności narastało powoli, w miarę rozbudowy wielu płaszczyzn wiedzy, z której wynikała potrzeba nakreślenia polityki odnośnie łączenia zdrowia człowieka i przestrzegania zasad ekologii.
Doświadczenie pisarskie autora przekłada się na łatwość czytania i przyswajania treści tej książki oraz na wskazywanie czytelnikowi jaki model niszowy jest najbardziej przydatny do śledzenia ryzyka powstawania i rozprzestrzenianie się chorób. W sumie książka dostarcza wiele tych cennych wskazówek popartych bogatym piśmiennictwem.

Jerzy MIERZEJEWSKI"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020