Strona główna OIL

   


 
The Antibiotic Era - recenzja

Scott H. Podolsky
The Antibiotic Era
Reform, Resistance, and the Pursuit of a Rational Therapeutics
Johns Hopkins University Press
Baltimore, Maryland, USA
Str. 309; Rok 2015
ISBN-13: 978-1-4214-1593-2

W książce omówiona jest historia wytwarzania i stosowania antybiotyków. Pierwsze antybiotyki posłużyły do rewolucji w leczeniu zakażeń a antybiotyki o szerokim spectrum działania, rozpoczęły złotą erę medycyny.
Jednak już od początku tej ery reformatorzy terapii starali się sprowadzić entuzjastów antybiotyków na ziemię wyrażając sceptycyzm co do niewłaściwego ich stosowania. W latach siedemdziesiątych ub. wieku zwrócono uwagę na przepisywanie antybiotyków w coraz większych dawkach i problem ten jest aktualny do dzisiaj.
Potrzeba zmian w terapii antybiotykowej stała się szczególnie nagłośniona w 1994 roku, kiedy to zarówno eksperci jak i media zwrócili uwagę na kryzys lecznictwa związany z narastającą opornością patogenów na antybiotyki. Obawy wyrażali zarówno pacjenci jak i lekarze. Do dyskusji włączyli się akademicy medyczni i specjaliści przemysłu farmaceutycznego, członkowie kongresu i amerykańskie oraz międzynarodowe organizacje medyczne.
Poczęto krytycznie analizować szkolenie lekarzy i sprzeczności między wiedzą a strachem pacjentów przed antybiotykoopornością.
W konsekwencji rozpoczęto usuwanie ze sprzedaży nieracjonalnie ustalonych kombinacji dawek antybiotyków. Takie ustalenia były kontestowane przez producentów antybiotyków. Reformatorzy przepowiadali przyszłość, w której będzie coraz bardziej górował marketing i zależności medycyny od przemysłu farmaceutycznego Po ponad dwóch dekadach od nagłośnienia tych obaw nadal te problemy pozostają nierozwiązane. Mimo tych i wielu innych oporów stopniowo podjęto współpracę między przemysłem farmaceutycznym a medycyną i dzięki temu kolizje dążeń reformatorów i terapeutów stopniowo przechodzą do historii.
Książka poświęcona jest głównie leczeniu ludzi i mało uwagi poświęca lecznictwu zwierząt oraz zastosowaniom gospodarczym antybiotyków.
W zakończeniu wprowadzenia o ksiązki autor pisze: "Antybiotyki służyły i nadal służą jako właściwe leki przy zakażeniach i chorobach zakaźnych, przepisywane dla właściwych pacjentów, we właściwym czasie i przy właściwej diagnozie".

Jerzy MIERZEJEWSKI"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020