Strona główna OIL

   


 
Szóste Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

W dniach 25-27.09.2015r, w Słoku k. Bełchatowa, odbyły się Szóste Łódzkie Spotkania Stomatologiczne. Organizatorem była Komisja Stomatologiczna OIL w Łodzi, przy współpracy Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby Lekarskiej. Gośćmi honorowymi byli: prezes NRL Maciej Hamankiewicz, wiceprezes NRL i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL Agnieszka Ruchała-Tyszler, prezes OIL w Łodzi, Grzegorz Mazur. Obecni byli także członkowie Komisji Stomatologicznej NRL.
Szóste Łódzkie Spotkania Stomatologiczne otworzył wiceprezes OIL w Łodzi, Lesław Jacek Pypeć.
W spotkaniu uczestniczyło 370 dentystów z całego kraju. Dość licznie reprezentowana była grupa lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
Program naukowy był bardzo bogaty. Tematyką , trzech całodniowych sesji, były zagadnienia obejmujące wszystkie specjalności stomatologiczne a także medyczne, przydatne w codziennej praktyce lekarza dentysty. Reprezentując Wojskową Izbę Lekarską, swoje wykłady wygłosili: prof. dr hab. med. Aleksander Goch "Pacjent kardiologiczny w gabinecie stomatologicznym" i prof. dr hab. med. Leopold Wagner "Uwarunkowania prawne i bezpieczeństwo stosowania środków wybielających".
Oprócz nauki była także integracja. Pierwszego dnia odbyła się uroczysta kolacja koleżeńska a drugiego dnia Andrzej Poniedzielski zabawiał nas swoim programem przed kolacją przy grillu i muzyce. Odbył się także pokaz świateł laserowych. Czas wolny można było spędzić w hotelowym SPA.
Należy podziękować organizatorom za gościnne przyjęcie i sukces w organizacji Szóstych Łódzkich Spotkań Stomatologicznych.

lek. dent. Jacek WOSZCZYK"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020