Strona główna OIL

   


 
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej,

z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza izba powołała Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL, który współpracując z podmiotami szkolącymi wojskowej służby zdrowia będzie organizował zamierzenia edukacyjne przeznaczone dla naszych członków, a finansowane przez Wojskową Izbę Lekarską.
Niezwłocznie po uzyskaniu rejestracji przez Naczelną Radę Lekarską, jeszcze w tym roku, chcemy zorganizować pierwsze szkolenie przydatne w codziennej praktyce lekarskiej. Gorąco zachęcamy do śledzenia strony internetowej WIL (www.wil.oil.org.pl), gdzie będziemy zamieszczać aktualne, szczegółowe informacje o naszych działaniach.

Rada Programowa
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020