Strona główna OIL

   


 
Restauracja nagrobka lekarza wojskowego w Wilnie

Dr n. med. Krzysztof Kopociński
Dr n. med. Zbigniew Kopociński
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Żary, 28.09.2015 r.
 
  Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej
Dr n. med. Jan Sapieżko
00-909 Warszawa
ul. Koszykowa 78


Szanowny Panie Prezesie,

do napisania niniejszego pisma skłoniła nas wizyta w Wilnie, gdzie mieliśmy okazję naocznie zlustrować stan polskich nekropolii i znajdujących się tam grobów lekarzy. Niestety część nagrobków wybitnych i wielce zasłużonych (nie tylko dla wileńskiej, ale i światowej medycyny) lekarzy oględnie mówiąc nie znajduje się w dobrej kondycji. Od wielu lat Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą oraz liczne organizacje Kresowian organizują w całej Polsce kwesty w dniu 1 listopada na rzecz odnowienia i ratowania Cmentarza na Rossie, niestety środki finansowe tak zgromadzone to tylko kropla w morzu potrzeb. W ostatnim czasie w ratowanie nagrobków lekarzy pochowanych na wileńskiej Rossie włączyły się dwie Izby Lekarskie: Warszawska i Śląska. Oba szacowne grona wsparły działanie miejscowych Polaków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Medycznym na Litwie (które także stara się zabiegać o restaurację nagrobków wileńskich medyków) i zobowiązały się każde z osobna do sfinansowania konserwacji jednego zabytkowego nagrobka.
Większość działań, ze względu na szczupłość środków finansowych, koncentruje się na renowacji najbardziej znanej wileńskiej nekropolii czyli Cmentarza na Rossie. Bardziej po macoszemu traktowany jest Cmentarz Wojskowy na Antokolu, gdzie znajduje się największa w Wilnie kwatera z grobami polskich żołnierzy, w tym lekarzy wojskowych i innych pracowników wojskowego sanitariatu. Znaleźliśmy tam grób ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza - byłego komendanta 3 Szpitala Okręgowego w Grodnie czyli jednej z największych i najbardziej bojowo zasłużonych placówek wojskowej służby zdrowia (piękna karta w czasie wojny 1920 r., we wrześniu 1939 r. brawurowy udział w obronie Grodna przed Armią Czerwoną). Inskrypcja na kamiennym krzyżu jest już praktycznie trudna do odczytania (gdybyśmy nie znali jej wcześniej, trudno byłoby prawidłowo odczytać jej treść), mech i dzika roślinność stopniowo niszczą kamienne elementy. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że elementy metalowej obwodnicy są zachowane dobrze i wymagają jedynie oczyszczenie i zabezpieczenia przez dalszym rdzewieniem. Zwracamy się z wnioskiem, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Lekarskiej rozpatrzyć możliwość sfinansowania przez WIL renowacji nagrobka ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza na Cmentarzu Wojskowym na Antokolu w Wilnie. Byłoby to wspaniałym włączeniem się środowiska lekarzy wojskowych w akcję restauracji grobów medyków na kresowych nekropoliach, do której przystąpiły już dwie Izby Lekarskie, a jednocześnie zwrócenie uwagi na nieco zapomniany Cmentarz Wojskowy na Antokolu. Biorąc pod uwagę koszty poniesione przy renowacji tego typu nagrobków cena nie powinna przekroczyć 10.000 zł (być może nawet niższa), choć szczegóły należałoby ustalić z wykonawcą projektu. Myślimy, że obowiązkiem środowiska lekarzy wojskowych jest włączenie się do pięknej akcji renowacji nagrobków lekarzy z Kresów Wschodnich a najlepszym sposobem będzie sfinansowanie odnowienia grobu naszego starszego kolegi lekarza wojskowego w Wilnie. Nie zdołamy oczywiście uratować wszystkich nagrobków, przekracza to możliwości finansowe nie tylko WIL, ale z całą pewnością renowacja jednego nagrobka leży w naszych możliwościach. Byłby to niezwykle symboliczny wyraz pamięci wszystkich lekarzy wojskowych o naszych starszych kolegach z Kresów Wschodnich. Pozostajemy w nadziei, iż Rada Lekarska WIL przychylnie ustosunkuje się do naszego pomysłu i wesprze go finansowo.
Bardzo prosimy o pisemną informację dotyczącą podjętych decyzji.

Łączymy wyrazy szacunku

dr n. med. Krzysztof Kopociński
dr n. med. Zbigniew Kopociński

Pismo niniejsze kierujemy również do nastepujących osób i redakcji:
  1. Wiceprezes WIL dr n. med. Marian Dójczyński
  2. Wiceprezes WIL płk dr n. med. Stefan Antosiewicz
  3. Wiceprezes WIL dr Artur Płachta
  4. Wiceprezes WIL lek. dent. Jacek Woszczyk
  5. Redakcja biuletynu "Skalpel"


"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020