Strona główna OIL

   


 
Wniosek o dofinansowanie szkolenia

Poniżej zamieszczony został wniosek o dofinansowanie szkolenia. Wniosek ten:
  1. Obowiązuje członków WIL od 1.12.2015 r.
  2. Dotyczy członków WIL ubiegających się o zwrot kosztów (dofinansowanie ) kształcenia na podstawie uchwały nr 7/15/VII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 20 marca 2015 r.
  3. Do 30.11.2015 r. członkowie WIL ubiegający się o zwrot kosztów (dofinansowanie) kształcenia obowiązani są dołączyć do wniosku przez siebie napisanego oświadczenie o nie korzystaniu ze zwrotu kosztów (dofinansowania) kształcenia z innych źródeł.
Pobierz wniosek

"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020