Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2015

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Prezydium RL WIL w dniu 21 sierpnia 2015 r.
» Uchwała Nr 1529/15/VII Prezydium RL WIL
» Uchwała 1530/15/VII Prezydium RL WIL
» Wniosek o dofinansowanie szkolenia
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 11 września 2015 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 11 września 2015 r.
» Uchwała nr 1737 RL WIL
» Restauracja nagrobka lekarza wojskowego w Wilnie
» Legitymacje lekarza i lekarza dentysty
» Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL
» Szóste Łódzkie Spotkania Stomatologiczne
» Święto Wojska w Koszalinie
» Inauguracja Roku Akademickiego 2015/16 w WIM
» Uwaga, nadchodzi redaktor
» Opowieść o barwie, znakach oraz korpusówkach medycznych
» The Antibiotic Era - recenzja
» Mapping Disease Transmission Risk - recenzja
» Płk dr n. med. Janusz Szepietowski - wspomnienie
» Ppłk prof. dr hab. n. med. Andrzej Fryczkowski. Wspomnienie o Przyjacielu
» Dr n. med. Zenon Leonard Chiżyński - wspomnienie
» Wspomnienie o doktorze Przemysławie Słomskim (1921-2015)
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Spotkanie Jarosławiaków
» XIII Igrzyska Lekarskie w Zakopanem

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020