Strona główna OIL

   


 
Zmarłym Kolegom medykom i farmaceutom Rapsod Żałobny

Przysięgaliście za Hipokratesem; przyzywając Apollina lekarza,
czyniącego dostatek światłości w mądrości!
Przysięgaliście sobie i wszystkim innym osiągnąć mistrzostwo w sztuce lekarskiej,
aby ból i cierpienie człowieka były największym wyzwaniem do doskonalenia finezji
w misterium medycznym niosącemu człowiekowi dobrostan zdrowego ducha i ciała!
Przysięgaliście zadawać leki oraz inne środki medyczne sprawdzone i w odpowiednich ilościach,
bez szkodliwego innym doświadczania słuszności swych przypuszczeń!
Przysięgaliście wreszcie zaniechać jakichkolwiek poczynań które by mogły zadać cierpienie innym!

Wypełniliście przysięgę hipokratesową, zachowując nadrzędność życia godnego,
nad wszelkimi ziemskimi przywarami!
Wypełniliście wszystko, co niezbędne do korzystania z owoców waszego dzieła.
Osiągnęliście, trudem ponad przeciętną miarę, najprostszą drogę do doskonałości,
którą osiągnąć można tylko per aspera ad astra (przez trudy do gwiazd)!

Żal serce ściska w pochyleniu nad Waszą żałobną listą.
Pozostajemy... tutaj, pogrążeni w smutku, ale i w zadumie, że przecież nie wszystko umarło!
Pozostała wszak pamięć!
Pozostańcie zatem w naszej wdzięcznej pamięci!
Pozostawajcie w swej wiecznej służbie jak na apelu żołnierskim według kolejnego odliczania
żałobnego szeregu!


Stańcie do apelu:

 • Babiński Stanisław
 • Biernat Henryk
 • Chmura Władysław
 • Cuper Józef
 • Domaszuk Józef
 • Dziuba Bogdan
 • Felicki Bogusław
 • Fudalej Marian
 • Garczyński Andrzej
 • Grzechnik Tadeusz
 • Henczka Henryk
 • Jacyna Jerzy
 • Jeznach Zenon
 • Kiel Kazimierz
 • Klugiewicz Ireneusz
 • Koczorowski Tadeusz
 • Kondracki Kazimierz
 • Krajewski Józef
 • Lesiewicz Henryk
 • Lewandowski Jerzy
 • Lipski Zygmunt
 • Moc Jerzy
 • Moneta Józef
 • Olejnik Józef
 • Pawlak Tomasz
 • Pawlik Marian
 • Peszyński Jan
 • Pniewski Stanisław
 • Polkowski Romuald
 • Prośba Adam
 • Sarosiek Władysław
 • Stelęgowski Dariusz
 • Szymański Leszek
 • Syty Ludwik
 • Świtek Wiesław
 • Tomas Tadeusz
 • Trzaskalski Bruno
 • Walkiewicz Władysław
 • Wendzel Zygmunt
 • Wójcik Jerzy
 • Wyszomirski Wiesław
 • Zalewski Zbigniew.
Niechaj wileński Anioł Śmierci z Rossy... tam, gdzie Marszałka Józefa Piłsudskiego serce spoczywa przy matce i pośród wiernych legionistów mogił, zachowa w majestacie dostojeństwa wiecznej pamięci Was! Teraz Was; a później i nas, dopisujących, dalsze strofy dziejów naszej Akademii, która formalnie przeszła do historii, ale wspomnieniami ciągle jest pośród nas, dopóki ostatni absolwent nie schroni się w objęciach skrzydeł Anioła wiecznego odpoczywania!

Adam Skrzypkowski"Skalpel" 2015/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020