Strona główna OIL

   


 
Uchwała nr 1517/15/ VII RL WIL z dnia 12 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 1517/15/ VII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 12 czerwca 2015 r
.

w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej


Na podstawie art. 25 pkt 3 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.1708 z póĽn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Rzecznika Prasowego Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VII kadencji.

§ 2

Funkcję Rzecznika Prasowego, o której mowa w § 1, powierza się kol. płk. dr. n. med. Stefanowi Antosiewiczowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL
płk lek. Konrad MAĆKOWIAK
Prezes
Rady Lekarskiej WIL
kmdr dr n. med. Jan SAPIEŻKO


"Skalpel" 2015/05 (wrzesień-paĽdziernik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020