Strona główna OIL

   


 
Od Redakcji

Tegoroczne lato wystartowało imponującymi temperaturami. Już pierwsze lipcowe dni, gdy skwar przekraczał tu i ówdzie 35 st. C dawały nadzieję że będzie gorące i piękne. Temperatura politycznych zdarzeń jest równie wysoka. Skutecznie podniesiona wyborami prezydenckimi nie spada lecz ciągle rośnie. Trwa przecież kampania przed wyborami parlamentarnymi. Po Polsce ścigają się panie E. Kopacz i B. Szydło, niezmordowanie zabiegające o pozyskanie jak najszerszego elektoratu dla swoich partii. Przejściowy spadek temperatury zapewne je ucieszył. Z początkiem sierpnia upały jednak wróciły i staje się w dwójnasób gorąco. Komu wcześniej zabraknie tchu?
W połowie czerwca stało się to, co powinno było już dawno się stać. Bez cienia żalu pożegnaliśmy ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, który w samorządzie lekarskim nie widział partnera do dialogu i naprawy chorego systemu. Jego miejsce zajął profesor Marian Zembala, znakomity lekarz, człowiek o uznanym autorytecie, w polityce dotychczas raczej niewidoczny. Jak się wydaje, ambicje i plany nowego ministra sięgają dalej niż do jesiennych wyborów. Widać już za to zmianę jaka zaszła w relacjach z samorządem lekarskim. Nowy minister zdrowia już w pierwszych dniach urzędowania spotkał się z Naczelną Radą Lekarską, a 6 sierpnia wziął udział w posiedzeniu Prezydium NRL. Rokowania są więc dobre.
Także w czerwcu Rada Lekarska powołała swojego rzecznika prasowego. Został nim kol. Stefan Antosiewicz, wiceprezes i przewodniczący Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL. To kolejna funkcja jaką będzie sprawował i z którą będzie musiał się zmierzyć. Jako redaktor naczelny naszego pisma życzę Koledze powodzenia i liczę na owocną i dobrą współpracę, zwłaszcza w obszarze kreowania pozytywnego wizerunku lekarza wojskowego i wojskowej służby zdrowia.
Komisja kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL mimo wakacji nie ustaje w działaniach zmierzających do utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL. Na wrześniowe posiedzenie Rady Lekarskiej przygotowano projekty uchwał w sprawie utworzenia wspomnianego Ośrodka, wraz z regulaminem jego działania, oraz w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka. Wydaje się, że jesteśmy już blisko ambitnego celu, a to na pewno jest dobra wiadomość dla członków naszej Izby.
Akademicka Łódź niedawno świętowała jubileusz 70. lecia wyższego szkolnictwa medycznego. Na Uniwersytecie Łódzkim otwarto w 1945 r. wydział lekarski, farmaceutyczny i stomatologiczny. Pięć lat później powstała Akademia Medyczna, na której w 1951 r. powstał Fakultet Wojskowy, przekształcony w 1958 r. w Wojskową Akademię Medyczną. Do dzisiaj związki tych uczelni pozostają nierozerwalne, na Uniwersytecie Medycznym istnieje Wydział Wojskowo-Lekarski kultywujący tradycje byłej WAM, o której pamięć w Łodzi ciągle jest żywa. Że tak jest naprawdę świadczy artykuł pt. "Wojskowa Akademia Medyczna była przez lata dumą Łodzi", autorstwa Pani redaktor Anny Gronczewskiej, zamieszczony na łamach "Dziennika Łódzkiego". Za zgodą autorki i redakcji gazety z wdzięcznością przedruk tego tekstu zamieszczamy w "Skalpelu".
Fenomenem, być może wartym analizy socjologicznej, są więzi łączące wszystkie pokolenia WAM-owców. Jak w soczewce zjawisko to ogniskuje się w każdym, corocznym spotkaniu Stowarzyszenia Absolwentów WAM. Ostatnie odbyło się na zamku w Gniewie, a relację z tego spotkania przedstawił nam Prezes tego Stowarzyszenia, kol. Andrzej Probucki. Z kolei opis uroczystości odnowy dyplomów po 50. latach oraz spotkania koleżeńskiego absolwentów II Kursu WAM zawdzięczamy prof. Eugeniuszowi Dziukowi, a o kulisach decyzji o utworzeniu WAM pisze prof. Adam Skrzypkowski. Jak zwykle niezwykłą lekkością pióra i właściwym sobie, niepowtarzalnym stylem narracji zadziwia nas dr Włodzimierz "Wowka" Kuźma w relacji z kolejnego "Spędu Ciemiorków" (dla niezorientowanych - VIII kursu WAM). Czytelnikom "Skalpela" życzę miłej, wakacyjnej lektury.

Redaktor naczelny
Zbigniew UŁANOWSKI"Skalpel" 2015/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020