Strona główna OIL

   


 
Szpalta Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W chwili, kiedy piszę te słowa, w kraju odbywają się historyczne uroczystości związane z zaprzysiężeniem nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz objęciem przez Niego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. Jak zwykle w naszej rzeczywistości dziennikarze spekulują na temat zmian, jakie w związku z tym zajdą w naszym codziennym życiu. Na portalach internetowych pojawiły się liczne komentarze, pełne nadziei na lepszą przyszłość, ale również i takie, czasem bardzo niesmaczne, pełne pogardy dla osoby pana Andrzeja Dudy, obejmującego najwyższy urząd w państwie. Ja ze swej strony jestem pełen podziwu dla tak młodego człowieka, który odniósł wielki sukces polityczny nie będąc w czasach PRL działaczem podziemia demokratycznego. Koleżanki i Koledzy, większość z Was obecnie przebywa na urlopie, na zasłużonym wypoczynku po ciężkiej pracy zawodowej i borykaniu się z administracyjną machiną urzędniczą NFZ oraz MZ i nie śledzi bieżących wydarzeń politycznych dotyczących głównie resortów w obszarze których działamy. A dzieją się rzeczy ważne. Kończący urzędowanie i ustępujący Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski mianował na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Mirosława Różańskiego, człowieka bardzo przyjaznego środowisku wojskowej służby zdrowia i awansował go do stopnia gen. broni. W tym miejscu składam Panu Generałowi serdeczne gratulacje w związku z objęciem nowego stanowiska oraz awansu na kolejny stopień generalski i życzę dużo zapału i energii w pracy dla rozwoju naszych Sił Zbrojnych. Kolejnym bardzo ważnym dla naszego środowiska wydarzeniem politycznym było ustąpienie ze stanowiska ministra zdrowia lek. Bartosza Arłukowicza i mianowanie na jego miejsce prof. Mariana Zembali, znanego kardiochirurga, człowieka o jakże odmiennym wizerunku, nie polityka, ale lekarza praktyka. Pan Minister, po kilku tygodniach od objęcia stanowiska nawiązał jakże poprawne relacje z samorządem lekarskim, o czym świadczy jego udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 26 czerwca. Było to bardzo robocze i owocne spotkanie, podczas którego poruszono wiele jakże ważnych problemów dotyczących całego środowiska lekarskiego i szukano wspólnie sposobów ich rozwiązania. Do takiego spotkania nigdy nie doszło z byłym ministrem lek. Bartoszem Arłukowiczem. Potwierdzeniem dobrych relacji między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Radą Lekarską był też udział ministra zdrowia prof. Mariana Zembali, w posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas którego omawiano zmiany w tzw. pakiecie onkologicznym oraz możliwość przywrócenia etatu higienistki szkolnej, a także powrotu lekarza dentysty do szkół, w celu poprawy stanu zdrowia naszych najmłodszych obywateli. Zmiana na stanowisku szefa resortu przyniosła również w naszym, wojskowym środowisku medycznym bardzo ważne nominacje, a mianowicie na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju został powołany, pełniący do tej pory przez wiele lat tę funkcję, kol. Marek Posobkiewicz, członek Wojskowej Izby Lekarskiej oraz Sędzia Sądu Lekarskiego WIL. Marku, serdecznie gratuluję Ci tej nominacji, a mówiąc prywatnie, to zawsze traktowałem Cię jako Głównego Inspektora Sanitarnego a nie pełniącego obowiązki.
Przy ministrze zdrowia powołano zespół ekspertów do zmian w tzw. pakiecie onkologicznym, na czele którego stanął dr n. med. Zbigniew Pawłowicz, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, do niedawna Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, obecnie Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Komisji Zdrowia. W tym miejscu pragnę również serdecznie pogratulować Koledze Zbyszkowi i życzyć wprowadzenia jak najwięcej realnych zmian w dotychczasowym pakiecie onkologicznym. W dniu 11 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Rzeczników Prasowych Okręgowych Izb Lekarskich. Z ramienia Wojskowej Izby Lekarskiej uczestniczył kol. Stefan Antosiewicz, świeżo wybrany Rzeczni Prasowy naszej izby. Podczas tego spotkania omówiono zasady współpracy i przepływu informacji pomiędzy OIL a NIL, sposoby reagowania na przypadki wymagające natychmiastowej interwencji oraz szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kontaktów z mediami.
W działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej była chwilowa przerwa wakacyjna, bieżące sprawy załatwiałem osobiście, ponieważ nie wymagały one decyzji Rady WIL. W dniu 21 sierpnia odbędzie się wakacyjne posiedzenie Prezydium Rady Lekarskiej WIL.

Koleżanki i Koledzy,
W związku z trwającymi jeszcze wakacjami, życzę Wam miłego wypoczynku, dużo miłych i przyjemnych wrażeń, udanych wyjazdów urlopowych i szczęśliwych powrotów. dalszej pracy.

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan SAPIEŻKO"Skalpel" 2015/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020