Strona główna OIL

   


 
Gdańska Izba Lekarska gospodarzem spotkania

I to jakiego! Pierwotnie miała to być kameralna (30-40 osób) konferencja redaktorów biuletynów izbowych, która rozrosła się aż do czterech oddzielnych forów przedstawicieli samorządu lekarskiego - Konwentu Prezesów Rad Lekarskich, prawników izb lekarskich, młodych lekarzy i wymienionych już redaktorów pism lekarskich, w sumie około 200 osób.
W piątkowe popołudnie (29 maja 2015 r.) pracowaliśmy oddzielnie, każda grupa we własnym gronie. W dyskusjach redaktorów, które moderował Ryszard Golański (redaktor naczelny "Gazety Lekarskiej") dominowały dwa zagadnienia - znaczenie i forma elektronicznych wersji biuletynów medycznych oraz wizerunek (a właściwie jego poprawa) lekarza w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem roli rzeczników prasowych. Dodatkowo analizowany był przyszłoroczny harmonogram wydawania naszych pism. W tym dniu gościny udzieliła nam Gdańska Izba Lekarska w swej siedzibie przy ul. Śniadeckich.
W sobotę obrady były wspólne. Budynek gdańskiej OIL nie dysponuje tak dużą salą, więc przenieśliśmy się do Novotelu Marina, położonego w dzielnicy Jelitkowo, nad samym morzem (właściwie Zatoką Gdańską).
Przedpołudniową sesję poświęconą działalności medialnej samorządu lekarskiego otworzyli i prowadzili Ryszard Golański oraz Roman Budziński (gospodarz, prezes Gdańskiej RL). Obejmowała ona takie tematy jak: "25 lat samorządu w Gazecie Lekarskiej" (Jarosław Wanecki), "Granice wolności mediów" (Wojciech Sulęciński), "Krytyczna analiza doniesień medialnych dotyczących lekarzy na wybranych przykładach, projekt MEDia Watch" (Małgorzata Solecka), "Oczekiwania lekarzy wobec mediów samorządowych - ankieta Ośrodka Studiów i Analiz NIL" (Ryszard Golański) oraz "Portal Gazety Lekarskiej - rok działania" (Mariusz Tomczak).
Drugi z zaplanowanych wspólnych paneli poświęcony był problemom młodych lekarzy, a w szczególności tym związanym z kształceniem podyplomowym, emigracją młodych lekarzy oraz specjalizacjom stomatologicznym w procesie kształcenia lekarzy dentystów. Praktycznie każde omawiane zagadnienie spotykało się z żywym odzewem słuchaczy, niestety ograniczony czas zmuszał prowadzących do skracania dyskusji.
Być może w następnych numerach "Skalpela" wrócimy do tematów poruszanych na konferencji, gdyż każdy z nich wart jest głębszej analizy.
Po obiedzie prawnicy izbowi oraz młodzi lekarze brali jeszcze udział w oddzielnych spotkaniach roboczych. Pozostałym uczestnikom organizatorzy zaproponowali zwiedzanie: Gdańska lub Europejskiego Centrum Solidarności, lub też Muzeum Narodowego. Plany te częściowo pokrzyżowały odbywające się w to sobotnie popołudnie manifestacje - Marsz Równości oraz konkurencyjny marsz Obozu Narodowo-Radykalnego. Na szczęście obyło się bez większych incydentów, a wybrany przeze mnie spacer po Gdańsku dostarczył wielu pozytywnych wrażeń i wiedzy historycznej. Początkowo oprowadzała nas pani przewodnik, następnie jej rolę przejęła, z charakterystyczną dla siebie energią, Wiesława Klemens, redaktor naczelna "Pomorskiego Magazynu Lekarskiego".
Wędrówka po Gdańsku zakończył mój udział w konferencji lecz pozostałych uczestników czekała jeszcze wspólna, uroczysta kolacja.
Dziękuję bardzo za gościnę organizatorom - Gdańskiej Izbie Lekarskiej z prezesem Romanem Budzińskim na czele, pracownikom izby a przede wszystkim redakcji "Pomorskiego Magazynu Lekarskiego", która była "kołem zamachowym" całego przedsięwzięcia. Szczególnie dziękuję Wiesi Klemens oraz Alicji Katarzyńskiej, które nie tylko opiekowały się nami, ale bez pracy których spotkanie zapewne nie byłoby tak udane.

Ewa KAPUŚCIŃSKA
sek. red. "Skalpela""Skalpel" 2015/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020