Strona główna OIL

   


 
Uroczyste przekazanie sprzętu dla oddziału rehabilitacji 109 Szpitala Wojskowego SPZOZ w Szczecinie

W dniu 14 lutego 2015 r. w hotelu "Gościniec nad Iną"" w Żarowie odbył się bal charytatywny, którego głównym inicjatorem i organizatorem był Senator RP Sławomir Preiss, a współorganizatorem Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Podczas balu zbierano środki finansowe na zakup sprzętu dla Oddziału Rehabilitacji 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie. Zebrano ok. 25000,00 zł i za tę sumę Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju zakupiło 8 łóżek szpitalnych i 8 szafek przyłóżkowych.
W dniu 13.04.2015 r. nastąpiło oficjalne przekazanie szpitalowi zakupionego sprzętu, a przekazania dokonali: senator VIII kadencji Pan Sławomir Preiss, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju Pan Tomasz Kloc i Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej Pan płk Dariusz Górniak. Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym przedstawiciele władz administracji publicznej i samorządowej, wojska i innych służb mundurowych oraz darczyńców.
Ze sprzętu medycznego będą korzystać zarówno weterani, kombatanci jak i pacjenci z regionu. To m. in. w tym oddziale szpitalnym mogą leczyć się żołnierze weterani lub weterani poszkodowani w czasie służby wojskowej pełnionej na misjach wojskowych poza granicami kraju. Oddział rehabilitacji wyposażony jest we wszystkie urządzenia medyczne niezbędne do prowadzenia procesu rehabilitacyjno-leczniczego i stanowi dobrą bazę dla ratowania zdrowia pacjentów. Po ostatnim remoncie, kiedy to we wszystkich pomieszczeniach zlikwidowano bariery architektoniczne, po oddziale mogą się poruszać osoby niepełnosprawne, a właśnie ta grupa pacjentów jest przeważająca. W oddziale chorzy mają do dyspozycji salę gimnastyczną, salę ciężarkowo-bloczkową i gabinety, w których zgromadzono potrzebny sprzęt specjalistyczny (m. in. urządzenia wytwarzające prądy o różnej częstotliwości, urządzenia do masażu limfatycznego i platformę stochastyczną).

tekst i zdjęcia ze strony internetowej 109 SzW www.109szpital.pl"Skalpel" 2015/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020