Strona główna OIL

   


 
...pamięć ważna jak powietrze...

... pamięć ważna jak powietrze... - właśnie te słowa były mottem przewodnim V Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego. Konferencja, której tematem był "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia" odbyła się 24 kwietnia br. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, a zorganizował ją WIM wraz z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc i Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. To naukowe wydarzenie odbywało się pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka oraz Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego i Światowej Organizacji Zdrowia, co ewidentnie określa jego rangę i znaczenie. Otwierający konferencję gen. bryg. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak - Dyrektor WIM powitał Ministra Środowiska pana Macieja H. Grabowskiego i jego poprzednika, pana Andrzeja Kraszewskiego, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia panią Paulinę Miskiewicz i dr. Tadeusza Zielonkę z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz uczestników konferencji. Wspominając gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego wyraził zadowolenie ze współpracy z Nim i z faktu, że wspólnie udało się im stworzyć wydarzenie naukowe o skali międzynarodowej. O trwałą pamięć o Wojciechu Lubińskim, którego niespodziewane odejście wraz ze wszystkimi ofiarami katastrofy pod Smoleńskiem wstrząsnęło 5 lat temu Polską, upomniał się dr Tadeusz Zielonka bo jak powiedział: "pamięć ważna jest jak powietrze". Minister Środowiska Maciej Grabowski podziękował za inicjatywę zarówno tą, dotyczącej pamięci, jak i jakości powietrza. Nie wszyscy mają jeszcze świadomość jak ważne dla zdrowia jest czyste powietrze - mówił minister. Dla Ministerstwa Środowiska w tym roku czystość powietrza jest głównym priorytetem. Nie wszyscy też mają świadomość, że to drobne pyły najbardziej nam zagrażają, dlatego trzeba nieustannie dążyć do ograniczania ich ilości. Za podjęcie inicjatywy podnoszącej poziom wiedzy na ten temat, za organizację kolejnej już konferencji, podziękował gen. G. Gielerakowi. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego podpisane przez prof. Bolesława Samolińskiego w sprawie poparcia walki o czyste powietrze w Polsce odczytał dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.
Uczestniczący w konferencji mogli wysłuchać 10 wykładów i wziąć udział w dyskusji po każdej z dwóch sesji wykładowych. Pierwszą sesję otworzył wykład dr n. med. Doroty Jarosińskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia nt. "Zanieczyszczenia powietrza w Europie". Przekaz na żywo z Bonn możliwy był dzięki wykorzystaniu środków teletransmisji. Chociaż trendy emisji wybranych zanieczyszczeń powietrza wskazują na malejący udział np. tlenków siarki, to jednak rośnie zanieczyszczenie benzopirenem i kancerogenami, przy czym Polska należy do liderów obu, obok Rumunii i Niemiec. To wynik spalania węgla przez elektrownie, ciepłownie i gospodarstwa domowe. Polityka klimatyczna wprawdzie promuje spalanie biomasy, to jednak przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczeń pyłowych, a w tym Europa przoduje - mówiła dr D. Jarosińska. W efekcie daje to rocznie ok. 60 tys. przedwczesnych zgonów. Polska - mówiła, ma szczególnie wiele do zrobienia w kwestii ograniczania zanieczyszczeń powietrza benzopirenem.
Wykład nt. "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia i oddychania" wygłosił dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski z King's College London. Omówił m. in. mechanizmy biologiczne oddziaływania PM tj. wywoływanie systemowych reakcji zapalnych i zmiany równowagi autonomicznego układu nerwowego oraz skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.
Ciekawy wykład, zatytułowany: "Stres oksydacyjny i translokacja wdychanych nanoncząsteczek" wygłosiła dr Halshka Graczyk z Institute for Work and Health w Lozannie. Nanocząsteczki to nie tylko korzyści ale też ryzyko i zagrożenie - mówiła. Największe zagrożenie dla zdrowia stwarza droga inhalacyjna, przez płuca, skąd nanonocząsteczki przemieszczać się mogą do układu krążenia, by następnie gromadzić się w organach wtórnych (wątroba, nerki, mózg, płuca). Nanocząsteczki wywołują stres oksydacyjny tj. niekontrolowany wzrost stężeń reaktywnych form tlenu w organizmie (RFT).
O wpływie pyłów organicznych na układ oddechowy mówił dr n. med. Tadeusz M. Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematy pozostałych, równie interesujących wykładów to:
  • Układ autonomiczny a wysiłek fizyczny - dwie strony medalu - gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak; Wojskowy Instytut Medyczny
  • Ocena obciążenia wybranymi chorobami układu oddechowego i układu krążenia z powodu zanieczyszczeń powietrza w 11 polskich aglomeracjach - dr hab. inż. Artur Badyda, dr James Grellier, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki; Politechnika Warszawska, WIM
  • Dni Spirometrii jako element edukacji w zakresie przyczyn, przebiegu i skutków astmy oskrzelowej i POChP - dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, dr hab. inż. Artur Badyda
  • Domena środowiskowa jakości życia a koszty medyczne opieki nad pacjentami chorymi przewlekle - dr hab. n. med. Donata Kurpas; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Świadomość Polaków na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Działania edukacyjne HEAL na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce - Łukasz Adamkiewicz; Health & Environment Alliance (HEAL).
Wszyscy zainteresowani powyższą problematyką będą z pewnością mile widziani na kolejnej Konferencji za rok.

Zbigniew UŁANOWSKI
zdjęcia: Andrzej KOSATER"Skalpel" 2015/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020