Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 8 maja 2015 r.

W majowym posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL uczestniczyło 13 członków Rady oraz dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzeja Niewiadomski. Posiedzenie otworzył, a następnie mu przewodniczył, prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko. Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i bez poprawek. Prezes RL WIL poinformował o swoim uczestnictwie w ceremonii zdania obowiązków przez kończącego służbę wojskową Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy płk. dr. n. med. Krzysztofa Kasprzaka i jednoczesnego ich objęcia przez wyznaczonego na to stanowisko płk. dr. n. med. Jarosława Marciniaka. Uroczystość ta odbyła się 22 kwietnia br. w obecności Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego. W dalszej części posiedzenia Rada Lekarska na wniosek przewodniczącego Komisji ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich kol. Zbigniewa Zaręby podjęła ogółem 39 uchwał, w tym 21 w sprawie wpisania praktyk do rejestru i 18 w sprawie skreślenia praktyk z rejestru. Kol. Piotr Jamrozik - Przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów, przedstawił ustalenia i opinie dotyczące kpt. rez. lek. Andrzeja Sadowskiego zgłoszonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pro Memoria" do wyróżnienia odznaką "Meritus Pro Medicis". Po dyskusji i jednomyślnym głosowaniu Rada Lekarska uznała, że kandydat nie spełnia warunków formalnych, aby zgłosić go do tego wyróżnienia. Kol. Piotr Jamrozik przedstawił też i omówił wniosek dotyczący mjr. lek. Piotra Karbowiaka, kandydata na stanowisko Ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych w 10 WSzKzP w Bydgoszczy, a Rada jednogłośnie udzieliła poparcia temu kandydatowi.
Rada Lekarska przyjęła propozycje wyznaczenia jako przedstawicieli WIL w komisjach konkursowych na stanowiska:
 • ordynatorów oddziałów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze - kol. Piotra Binka,
 • pielęgniarki oddziałowej w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach - kol. Jarosława Bartnika,
 • pielęgniarek oddziałowych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu - kol. Artura Płachtę.
Rada Lekarska podjęła decyzje w sprawach dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego:
 • podjęła uchwalę nr 1452/15/VII w sprawie zrefundowania ppor. lek. M. Majdańskiej kosztów uczestnictwa w kursie nt. "SOR czyli radiologia na dyżurze" w kwocie 1339 zł;
 • zaakceptowała przyznanie 24 punktów edukacyjnych za udział w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej nt. "Współczesne wyzwania biologii i medycyny", organizowanej przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie;
 • zaakceptowała przyznanie 21 punktów edukacyjnych (w tym 10 za I etap szkolenia) za udział w kursie nt. "Chirurgia małoinwazyjna - moduł podstawowy - etap I i II", organizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej i Torakochirurgii WIM w Warszawie.
Rada podjęła też uchwałę nr 1453/15/VII w sprawie zrefundowania lek. Zbigniewowi Ułanowskiemu kosztów uczestnictwa w XIV Mistrzostwach Polski Lekarzy w wędkarstwie muchowym i spinningowym w kwocie 350 zł.
Prezes RL WIL dr n. med. J. Sapieżko poinformował o anonsowanych konferencjach naukowych:
 • IV Międzynarodowej Konferencji naukowej "EpiMilitaris 2015 - Zdarzenia Masowe", która odbędzie się w dniach 13-14. października 2015 r.w dawnym Zamku Krzyżackim w m. Ryń;
 • Ogólnopolskiej konferencji nt. "Prawa Lekarza", która odbędzie się 18 września 2015 r, Organizatorem jest Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu;
 • Konferencji nt. "Problematyka opinii lekarskiej w postępowaniu sądowym i błąd w sztuce lekarskiej", która odbędzie się 22 maja br. w Prokuraturze Generalnej w Warszawie
i zachęcał do udziału w tych przedsięwzięciach. O szczegóły można pytać w Biurze WIL. Rada Lekarska wyraziła zgodę na reprezentowanie WIL przez kol. Janusza Plesiewicza w zawodach sportowych w 2015 r.:
 • kolarstwie szosowym w Bychawie (5-6czerwca);
 • kolarstwie górskim w Istebnej (5 września);
 • Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem (9-11 września);
 • maratonie MTB w Wieluniu (20 września).
W końcowej części posiedzenia Rada zapoznała się ze sprawą lek. Waldemara Klimasińskiego, b. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w 6 SzWzP w Dęblinie, w związku z rozwiązaniem z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. WIL przekazała sprawę do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, do rozpatrzenia wg kompetencji. Izba może natomiast pokryć lekarzowi koszty obsługi prawnej, jeśli sprawa sądowa zakończy się na jego korzyść, a on udokumentuje poniesione koszty.
Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko zamknął posiedzenie.

(na podstawie protokołu z posiedzenia RL WIL)
Z. U."Skalpel" 2015/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020