Strona główna OIL

   


 
Szpalta Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W minionym czasie w mediach dosyć głośno było o złożeniu przez Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Macieja Hamankiewicza wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych rozwiązań pakietu onkologicznego. Decyzję o złożeniu takiego wniosku do TK, NRL podjęła jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia. Już dawno nie było podczas głosowania takiej zgodności wśród członków NRL jak w tej kwestii. Pakiet onkologiczny spotyka się z krytyką różnych środowisk lekarskich, a Minister Zdrowia w mediach publicznie ogłasza, jakie to olbrzymie korzyści pakiet przynosi społeczeństwu. Pomija przy tym fakt, że na medialną reklamę samego pakietu Ministerstwo Zdrowia wydało 12 mln złotych, w większości z budżetu resortu, ale też z budżetu NFZ.
Naczelna Rada Lekarska oraz Konwent Prezesów w ostatnich miesiącach pracują nad programem poprawy wizerunku lekarza w mediach. W tym celu został powołany specjalny zespół, który ma opracować założenia i zasady funkcjonowania takiego programu. Było to głównym tematem obrad na wyjazdowym posiedzeniu Konwentu Prezesów w Gdańsku w dniach 29-31 maja.
Przez ostatnie kilka tygodni cała opinia publiczna była skoncentrowana na wyborach prezydenckich, więc media znacznie mniej miejsca poświęcały służbie zdrowia. Skupiały się natomiast głównie na obietnicach kandydatów i ich wizji zmian w tym zakresie w przyszłości.
W działalności Wojskowej Izby Lekarskiej skupiliśmy się na obchodach jubileuszu funkcjonowania naszej izby. W poprzednim wydaniu "Skalpela" bardzo szeroko relacjonował je redaktor naczelny. W dniach 19-20 marca odbył się doroczny XXXIII Zjazd Lekarzy WIL, poprzedzony Konferencją poświęconą jubileuszowi 25-lecia funkcjonowania Wojskowej Izby Lekarskiej, jedynego samorządu w Siłach Zbrojnych RP. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka, co świadczy o randze wydarzenia. W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom za liczne uczestnictwo w uroczystościach jubileuszowych. Szczególnie gorąco chciałem podziękować za duży wkład pracy w przygotowanie tak ważnego dla nas przedsięwzięcia Dyrektor Biura WIL Pani Renacie Formickiej oraz wszystkim pozostałym Pracownikom Biura.
Rada Lekarska WIL przewiduje powołanie Rzecznika Prasowego WIL.
W dniach 4-7 czerwca na Zamku w Gniewie odbyła się XVIII Konferencja Stowarzyszenia Absolwentów WAM. Była ona forum koleżeńskich, bardzo sympatycznych, wręcz rodzinnych spotkań wielu pokoleń WAM-owców. Z przykrością chciałem nadmienić, że bardzo mało Koleżanek i Kolegów z ostatnich roczników WAM-u uczestniczy w tych spotkaniach, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Jest to po WIL, druga organizacja, która zrzesza lub powinna zrzeszać, może nie wszystkich, ale większość Koleżanek i Kolegów WAM-owców. Oczywiście w przeciwieństwie do WIL, przynależność do SA WAM jest dobrowolna. Podczas Konferencji odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze SA WAM, podczas którego wybrano nowe władze. Prezesem SA WAM na następną kadencję został ponownie, jednogłośnie wybrany Kolega Andrzej Probucki, który jest Skarbnikiem WIL. Koledze Andrzejowi chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie pogratulować i życzyć dalszych owocnych działań na rzecz całego środowiska WAM-owskiego.

Koleżanki i Koledzy,
W związku ze zbliżającymi się wakacjami, życzę Wam dobrego wypoczynku, dużo miłych i przyjemnych wrażeń, udanych wyjazdów urlopowych i szczęśliwych powrotów z "naładowanymi akumulatorami" do dalszej pracy.

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan SAPIEŻKO"Skalpel" 2015/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020